Overzicht van artikels per thema

In deze sectie is een groot deel van de artikels die ooit verschenen zijn in De Boomklever gerangschikt naar thema. Gebruik onderstaand navigatiesysteem als u op zoek bent naar artikels over een specifiek thema of ga terug naar het algemeen overzicht of het overzicht van gepubliceerde nummers.

Referenties naar artikels jonger dan twee jaar zijn wel opgenomen in dit overzicht maar zijn nog niet raadpleegbaar. Wenst u deze artikels nu al te lezen? Overweeg dan zeker om lid te worden! Elk verschenen nummer kan ook nabesteld worden zolang de voorraad strekt.

Ook streekgebonden publicaties van andere bronnen zijn opgenomen in dit overzicht. Deze zijn telkens te herkennen aan het bijhorende logo, waarop u kunt klikken voor meer informatie.

Navigatie

Vogels

Deelrubrieken: Uitzonderlijk | Monografieën | Broedvogels | Trektellingen | Akkervogels | Roofvogels | Watervogels | Exoten | Big Day | Divers | Waarnemingenoverzichten | Waarnemingenoverzichten regio Tienen

Zoogdieren

Amfibieën en reptielen

Vissen

Ongewervelden

Deelrubrieken: Dagvlinders | Nachtvlinders | Libellen | Sprinkhanen en krekels | Kevers | Bijen, wespen en mieren | Vliegen en muggen | Steenvliegen | Overige ongewervelden | Ongewervelden algemeen

Planten

Paddenstoelen

Atlassen en overzichtswerken

Biodiversiteit algemeen

Natuurbeheer

Landschap

Ecologie

Buiten gekeken en De eerste keer

VOGELS

Uitzonderlijk

Fajgenblat, M. & Moreau, K. (2018). Een Taigaboomkruiper (Certhia familiaris) met mengzang in het Zoniënwoud in 2018. De Boomklever 46(4): 109-113.
Hendrickx, L. (2018). Terug waarneming van Graszanger (Cisticola juncidis) in de Dijlevallei. De Boomklever 46(4): 138-141.
Roosen, H. & Moreau, K. (2018). Raaf (Corvus corax) broedt in het Dijleland: eerste broedgeval in Vlaanderen sinds 1865! De Boomklever 46(3): 76-78.
Hendrickx, L. (2018). Een nest van de Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in de Dijlevallei. De Boomklever 46(3): 88-90.
Hendrickx, L. (2018). Broedgeval van Grauwe klauwier (Lanius collurio) in het Vlaams Natuurreservaat de Vijvers van Oud-Heverlee. De Boomklever 46(2): 61-63.
Moreau, K. (2018). Oehoes in het Dijleland: de haast onopgemerkte terugkeer van een toppredator. De Boomklever 46(1): 12-17.
Moreau, K. (2017). De comeback van de Raaf in het Dijleland. De Boomklever 45(3): 86-91.
Hendrickx, L. (2017). Pleisterende Parelduiker Gavia arctica op het Meer van Genval. De Boomklever 45(2): 42-43.
Natuurstudiegroep Dijleland. (2017). Jan-van-gent strijkt neer te Vossem. De Boomklever 45(1): 16.
Hendrickx, L. (2017). Steenarend Aquila chrysaetos op het Plateau van Leefdaal. De Boomklever 45(1): 26-31.
Forget, B. (2016). Het Plateau van Leefdaal: de winter 2015-2016 bevestigt het bijzonder potentieel van dit gebied. De Boomklever 44(3): 76-79.
Hendrickx, L. (2016). Overwintering van de Zeearend Haliaetus albicilla in de Dijlevallei. De Boomklever 44(2): 51-53.
Vanautgaerden, G. (2016). Een stukje Frankrijk in de tuin … Europese kanaries op bezoek. De Boomklever 44(2): 47.
Roosen, H., Van Scharen, K. & Moreau, K. (2015). Eerste broedgeval van Rode Wouw voor de provincie Vlaams-Brabant in 2014. Natuur.Oriolus 81(1): 13-18.
Roosen, H., Van Scharen, K. & Moreau, K. (2014). Rode wouw broedt in het Dijleland in 2014! De Boomklever 42(4): 106-112.
Van Scharen, K. (2014). Een november/decemberwaarneming van een Steppevorkstaartplevier op het Terlanenveld. De Boomklever 42(4): 129.
Bergmans, B. (2012). De Big Jump van de Waterspreeuw. De Boomklever 40(3): 57-58.
Hermand, P. (2012). Observation d’un Cincle plongeur (Cinclus cinclus) sur la Dyle à Bousval. Bruant Wallon 14: 32-33.
Moreau, K. (2011). Ralreiger te Heverlee in mei 2011. De Boomklever 39(4): 109-111.
Bergmans, B. (2010). De Witkoppen veroveren het land. De Boomklever 38(4): 96-98.
Hendrickx, L. (2010). Rosse Franjepoot (Phalaropus falicarius). De Boomklever 38(4): 95.
Hendrickx, L. (2010). Een Zeearend Haliaeetus albicilla in de Dijlevallei. De Boomklever 38(2): 46-47.
Hendrickx, L. (2010). Zwarte Ibis Plegadis falcinellus falcinellus in het Vlaams Natuurreservaat “Grootbroek” te Sint-Agatha-Rode. De Boomklever 38(1): 17-20.
Van Scharen, K. (2009). De terugkeer van de Kleine Zwaan. De Boomklever 37(4): 110-112.
Reygel, A. & Louette, M. (2009). Gemengde tomen van Kuifeend Aythya fuligula en Wilde Eend Anas platyrhynchos in het Park van Tervuren (VB). Natuur.Oriolus 75(2): 46-48.
de Fraine, E. (2009). Verdwaalde reiziger op bezoek: de Notenkraker. De Boomklever 37(1): 12-13.
Moreau, K. (2009). De Notenkraker in een ruimer kader. De Boomklever 37(1): 14-17.
Nysten, J. & Moreau, K. (2008). Kleine Trap te Korbeek-Dijle. De Boomklever 36(2): 66-70.
Bergmans, B. & Fluyt, F. (2008). Het leven van een Kleine Zwaan … in 8 ringaflezingen. De Boomklever 36(2): 71.
de Fraine, E. & Driessens, G. (2008). De Notenkrakersuite. Het relaas van een gewillig pleisterende Notenkraker Nucifraga caryocatactes in Haasrode (VB). Natuur.Oriolus 74(2): 150-154.
Moreau, K. (2008). Taigaboomkruipers in de Dijlelandse bossen? De Boomklever 36(1): 39-43.
Fluyt, F. (2006). Raddes Boszanger verpest verjaardagsetentje. De Boomklever 34(1): 32-33.
Moreau, K. (2005). Ongeziene aantallen Pestvogels in het Dijleland tijdens winter 2004/2005. De Boomklever 33(2): 81-83.
Desmet, W. (2004). De sneeuwgors van Leefdaal. De Boomklever 32(1): 18-19.
Moreau, K., Grootjans, J., Coucke, W. & Vanden Haute, C. (2002). Broedseizoen 2002 brengt broedende Woudaap Ixobrychus minutus naar Heverlee. De Boomklever 30(3): 84-85.
Van Scharen, K. (2002). De Bijeneter Merops apiaster: succesvolle broedvogel in Neerijse. De Boomklever 30(3): 76-80.
Fluyt, F. & Herroelen, P. (2002). Invasie van Noordse Goudvink in de Leuvense regio. De Boomklever 30(2): 39-43.
Blockx, H. (2002). De “Schreeuwarend” van Tourinnes. De Boomklever 30(2): 61.
Vandekerkhove, K. (2002). Middelste bonte specht: na Meerdaal nu ook in Zoniën! Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 12.
Blockx, H. (2001). Schreeuwarend te Tourinnes-La-Grosse. De Boomklever 29(4): 120-122.
Fluyt, F. (2001). Broedterritorium Grauwe Klauwier Lanius collurio in Bertem, Koeheide. De Boomklever 29(4): 107-108.
Herroelen, P. (2001). Opnieuw een Grote Zilverreiger Ardea alba aan de Gemp te Sint-Joris-Winge. De Boomklever 29(1): 18.
Reygel, A. (2001). Overwinterende Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) in de Dijlevallei. De Boomklever 29(1): 25-26.
Vanautgaerden, J. (2001). Winterwaarneming van een Beflijster Turdus torquatus te Bierbeek. De Boomklever 29(1): 27.
Hoebrechts, E., Collaerts, P. & Herroelen, P. (1998). Eerste observatie van een lepelaar te Tienen-Grimde en een overzicht van de waarnemingen van deze soort in Vlaams-Brabant (1910-1998). De Boomklever 26(3): 54.
De Wavrin, H., Walravens, M. & Rabosee, D. (1991). Nidifications exceptionnelles du Hibou moyen-duc (Asio otus) et du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) en 1991 en forêt de Soignes (Brabant). Bulletin Aves 28(4): 169-188.
Reygel, A. (1989). Een Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) als stookolieslachtoffer te Tervuren. De Boomklever 17(1): 11.
Nysten, J. & Augustijns, B. (1984). Reactie op de waarneming van een Steenarend. De Boomklever 12(3): 2-5.
Herremans, M. (1984). De ver-assing: er was eens … geen Steenarend! De Boomklever 12(3): 16-17.
Augustijns, B. (1983). Kom van dat dak af … een Jan-van-gent te Herent. De Boomklever 11(2): 32.
Bogaert, J. (1979). Waarneming van Velduilen in Steenokkerzeel. De Boomklever 7(3): 44-45.
Janssens, L. (1978). Waarneming van een opmerkelijke roofvogel (mogelijke Dwergarend) te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) op 9/9/78. De Boomklever 6(4): 79-81.
Blockx, H. (1978). Waarneming van Zwarte, Noordse stern (Sterna paradisaea) (?) en Visdiefje te Kessel-Lo, Leopoldspark, 3 mei ’78. De Boomklever 6(4): 80-81.
Van Scharen, K. & Deviaene, L. (1973). Le Milan noir (Milvus migrans), estivant dans la vallée de la Dyle. Bulletin Aves 10(4): 203-205.
Devillers, P. (1964). Une Mouette de sabine dans la vallée de la Dyle. Bulletin Aves 1(5): 101-108.

Monografieën

Hendrickx, L. (2017). Voorkomen van de Waterrietzanger Acrocephalus paludicola in de Dijlevallei. De Boomklever 45(4): 112-115.
Hendrickx, L. (2017). Voorkomen van Reigers Ardeidae in het Dijleland. Deel 1: Ralreiger, Koereiger en Kwak. De Boomklever 45(3): 80-85.
Lambrechts, J. (2017). Slechtvalk (Falco peregrinus) als predator van Rosse vleermuis (Nyctalus noctula): overzicht van enkele waarnemingen en oproep tot gericht uitkijken. De Boomklever 45(2): 51-53.
Hendrickx, L. (2017). Voorkomen van de Grote zee-eend Melanitta fusca, Zwarte zee-eend Melanitta nigra en IJseend Clangula hyemalis in de Dijlevallei (1900-2016). De Boomklever 45(2): 54-58.
Hendrickx, L. (2017). Voorkomen van de Topper Aythya marila in de Dijlevallei (2001-2016). De Boomklever 45(1): 14-15.
Hendrickx, L. (2016). Voorkomen van de Kuifduiker Podiceps auritus in de Dijlevallei (2001-2016). De Boomklever 44(4): 112-114.
Maniquet, T. (2014). Le Pygargue à queue blanche dans la vallée de la Dyle. Bruant Wallon 24: 35-40.
Hendrickx, L. (2012). Voorkomen van de Lepelaar Platalea leucorodia in de Dijlevallei 1900-2012. De Boomklever 40(4): 100-102.
Bergmans, B. (2011). Leeftijds- en geslachtsbepaling bij Pestvogels. De Boomklever 39(1): 16-18.
Lewylle, I. (2011). De Geelgors in Vlaams-Brabant: Verspreiding en beheer. Brakona Jaarboek 2011: 44-53.
Hendrickx, L. (2010). Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) in het Dijleland. De Boomklever 38(4): 92-94.
Arnhem, L.-P. (2010). Gierzwaluwen in Leuven. Brakona Jaarboek 2010: 48-57.
Lewylle, I. & Veraghtert, W. (2010). De Geelgors in Vlaams-Brabant – Verspreiding en beheer. Rapport Natuurpunt Studie: 84 p.
Van Scharen, K. (2009). Soorten in de lift – 1. Het verhaal van de Aalscholver in het Dijleland, 1940 – 2009. De Boomklever 37(4): 113-115.
Moreau, K. (2009). Soorten in de lift – 2. Met grote stappen voorwaarts: de opmars van de Grote Zilverreiger in het Dijleland. De Boomklever 37(4): 116-119.
Van Scharen, K. (2009). Waar zit die held’re zanger nog? Van Blauwborst en Nachtegaal. De Boomklever 37(4): 120-121.
Moreau, K. (2009). De Cetti’s Zanger: klimaatkanarie van het Dijleland. De Boomklever 37(4): 122-123.
Vanden Wyngaert, L. (2009). Slaapplaatsonderzoek Boerenzwaluw. Verslag van het ringwerk in het Vlaams Natuurreservaat ‘Vijvers van Florival’ in juli-augustus 2007. De Boomklever 37(1): 18-21.
Faveyts, W. & Moreau, K. (2009). Een vroeg broedgeval van Boomvalk Falco subbuteo, met aandacht voor herkenning van verschillende leeftijdsklassen. Natuur.Oriolus 75(1): 1-4.
De Boe, J. (2009). Het wel en wee van de Bosuil in Vlaams-Brabant: Nestkastonderzoek in het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en het Walenbos. Brakona Jaarboek 2009: 104-117.
Driessens, G. (2009). Huiszwaluwen: Vlaams-Brabant in het Vlaamse perspectief. Brakona Jaarboek 2009: 66-71.
Collaerts, P. (2007). Laatste berichten … Slechtvalken aan de St-Pieterskliniek in Leuven. De Boomklever 35(4): 129.
Artnhem, L.-P. (2007). Gierzwaluwen: de Pauscollegekolonie te Leuven. De Boomklever 35(2): 64-68.
Moreau, K. (2006). De Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius in Meerdaalwoud. Natuur.Oriolus 72(1): 4-13.
Roosen, H. (2005). De Grote Gele Kwikstaart? Tuinkwikstaart …! De Boomklever 33(3): 105-106.
Herroelen, P. (2005). Toen Bonte Kraaien Corvus cornix nog wintervogels waren in Vlaams-Brabant. De Boomklever 33(3): 107-112.
Sterckx, G. & Moreau, K. (2005). Nestkast voor Slechtvalk te Leuven. De Boomklever 33(2): 83-84.
Hens, M. (2004). Kort natuurnieuws: Nachtegaal en Wielewaal. De Boomklever 32(2): 87.
Herroelen, P. (2004). Historische en recente gegevens over de Grauwe Klauwier Lanius collurio in Vlaams-Brabant. De Boomklever 32(1): 11-17.
Vanden Wyngaert, L. (2003). Steenuilonderzoek in het Dijleland. De Boomklever 31(4): 118-121.
Moreau, K. (2003). Historische gegevens over het Woudaapje Ixobrychus minutus in Vlaams-Brabant. De Boomklever 31(3): 95-100.
Herroelen, P. (2003). Pestvogels Bombycilla garrulus in Vlaams-Brabant (periode 1828-2003). De Boomklever 31(1): 9-13.
Van Scharen, K. (2002). Steltlopers in de Dijlevallei in 2002. De Boomklever 30(4): 126-135.
Herroelen, P. (2002). Regenwulpen Numenius phaeopus in Vlaams-Brabant (1946-2002). De Boomklever 30(3): 81-83.
Herroelen, P. (2001). Inventarisatie van Steenuilen Athene noctua in Vlaams-Brabant. De Boomklever 29(3): 96.
Herroelen, P. (2001). Geoorde Futen Podiceps nigricollis in Vlaams-Brabant. De Boomklever 29(3): 97-98.
Vanautgaerden, J. (1999). Torenvalk Falco tinnunculus eet aas en een overzicht van zijn dieet. De Boomklever 27(1): 5-7.
Vanautgaerden, J. (1999). Is de Winterkoning Troglodytes troglodytes een standvogel? De Boomklever 27(1): 9-14.
Vanautgaerden, J. (1998). Het Paapje Saxicola rubetra als doortrekker in de omgeving van Bierbeek. De Boomklever 26(4): 84-88.
Vanautgaerden, J. (1998). Last in, first out: over de korte zomer van de Bosrietzanger Acrocephalus palustris. De Boomklever 26(3): 58-63.
Van Scharen, K. (1998). Oog in oog met de Koning. De Boomklever 26(2): 25-27.
Vanautgaerden, J. (1998). De Tapuit Oenanthe oenanthe als doortrekker in Bierbeek (Vlaams-Brabant). De Boomklever 26(2): 31-35.
Herroelen, P. (1995). Vogels van Vlaams-Brabant: de Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius. De Boomklever 23(2): 25.
Van Rompaey, K. (1995). Vogels van Vlaams-Brabant: de Velduil. De Boomklever 23(2): 26.
Herroelen, P. (1995). Vogels van Vlaams-Brabant: de Purperreiger. De Boomklever 23(1): 10-11.
Herroelen, P. (1994). Eidereenden Somateria mollissima aan de kust en in het binnenland. De Boomklever 22(2): 4-7.
Verboven, A. (1991). De Grote zaagbek, een graag geziene wintergast. De Boomklever 19(1): 13-15.
Verboven, A. & Blockx, H. (1990). De Kraanvogel (Grus grus). De Boomklever 18(1): 7-13.
Blockx, H. (1989). De laatste ortolanen in Vlaanderen. De Boomklever 17(2): 3.
Reygel, A. (1989). Broedhulp bij het Waterhoen (Gallinula chloropus). De Boomklever 17(1): 5.
Verboven, A. & Blockx, H. (1988). De Visarend (Pandion haliaetus) als doortrekker in de Dijlevallei. De Boomklever 16(3): 7-13.
Blockx, H. (1987). De Ijseend. De Boomklever 15(2): 3-6.
Maes, C. (1985). Blauwe reigers in de Dijlevallei. De Boomklever 13(1): 9-11.
Grootaers, P. (1984). Uitgebreide observaties van de Klapekster. De Boomklever 12(3): 6-9.
Herremans, M. (1984). Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) en Roodborsttapuit (Saxicola torquata): voormalige broedvogels in het Natuurpark Dijleland!? De Boomklever 12(3): 11-12.
Blockx, H. (1983). Kraanvogels: zag jij ze dit najaar kwijt. De Boomklever 11(1): 12-14.
Jacob, J.-P. (1982). Dénombrement et évolution de pa populationde Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) nicheurs en Brabant. Bulletin Aves 19(4): 239-244.
Van Der Elst, D. (1981). La Corneille mantelée (Corvus corone cornix) en Wallonie et dans le Brabant. Bulletin Aves 18(1-2): 10-30.
Herremans, M. (1981). Noordse Sternen (Sterna paradisea) in Brabant (?). De Wielewaal 46: 74-78.
Grootaers, P. (1974). De balts van de Watersnip in Oud-Heverlee en Rotselaar. De Boomklever 2(4): 1.
Bequaert, M. (1950). Futen en duikers te Tervuren en bij Leuven. De Wielewaal 16: 214-219.

Broedvogels

Moreau, K. (2013). Bijzondere broedvogels in het Dijleland, broedseizoenen 2008-2012, deel II. De Boomklever 41(2): 76-95.
Moreau, K. (2013). Bijzondere broedvogels in het Dijleland, broedseizoenen 2008-2012, deel I. De Boomklever 41(1): 18-35.
Fluyt, F. (2006). Resultaten van het broedvogelonderzoek in het Vlaams Natuurreservaat Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (Huldenberg): project broedvogelmonitoring moerasgebieden 2006. De Wielewaal Afdeling Leuven: 36 p.
Hens, M. & Fluyt, F. (2005). Broedvogelinventarisaties in het voorjaar 2005. Voor iedere vogelaar wat wils. De Boomklever 33(1): 27-31.
Fluyt, F. (2004). Bijzondere broedvogels in de regio Leuven: Resultaten van het BBV-project 2003. De Boomklever 32(1): 6-10.
Creemers, B. (2003). Territoriumkartering van grote gele kwikstaart in Leuven en omgeving in het kader van het BBV project. De Boomklever 31(4): 122-135.
Fluyt, F. (2000). Broedvogelinventarisatie regio Leuven: resultaten inventarisatiejaar 2000. De Boomklever 28(4): 82-94.

Trektellingen

Natuurstudiegroep Dijleland. (2016). Trektellen in het Dijleland … even opfrissen. De Boomklever 44(3): 86.
Vandezande, G. (2015). Trektellen … onbekend maakt onbemind. De Boomklever 43(3): 72-79.
Vandezande, G. (2014). Simultaantrektellingen … cijfermateriaal 4/10 & 19/10. De Boomklever 42(4): 123-126.
Vandezande, G. (2014). Trekellen … de magie van roepjes en silhouetten. De Boomklever 42(3): 82-89.
Herremans, M. (2005). Trektelproblemen 25 jaar later: invloeden van landschap en tellers. Natuur.Oriolus 71(3): 73-83.

Akkervogels

Michiel, K., Roosen, H. & Roosen, R. (2010). Akkervogels in het Dijleland: beheerovereenkomsten als kans op een toekomst? De Boomklever 38(3): 66-73.
Lewylle, I., Hens, M., Guelinckx, R., Herremans, M. & Bergmans, B. (2008). Project Grauwe Gors. De Boomklever 36(2): 72-75.
Hens, M. & Vercoutere, B. (2005). Agrarische natuur in het Dijleland. NSGD en VHM de boer op …. De Boomklever 33(2): 87-93.

Roofvogels

Moreau, K. (1999). Midwintertelling van roofvogels in regio Leuven, januari 1999. De Boomklever 27(3): 53-60.
Herremans, M. (1984). Hoe erg/goed is het gesteld met onze dagroofvogels? De Boomklever 12(3): 14-15.

Watervogels

Hens, M. & Van Scharen, K. (2004). Watervogels in regio Leuven tijdens de winter 2003/2004. De Boomklever 32(3): 115-122.
Hens, M. & Van Scharen, K. (2002). Watervogels in regio Leuven tijdens de winters 2000/2001 en 2001/2002. De Boomklever 30(4): 111-125.
Grootaers, P. (1980). Ganzenverslag: Dijlevallei winterperiode 1978-79. De Wielewaal 45: 210.
Van Scharen, K. & Joiris, C. (1975). De watervogels van de Dijlevallei (Brabant): juli 1964 tot en met juni 1971. De Wielewaal 38(5): 141-152.
Van Scharen, K. & Joiris, C. (1972). Les oiseaux d’eau dans la vallée de la Dyle (Brabant), de juillet 1964 à juin 1971. Bulletin Aves 9(4-5): 141-186.
Grootaers, F. (1951). Eendvogels in de Vallei van de Dijle en van de Voer. De Wielewaal 17: 114-120.

Exoten

Moreau, K. (2009). Exoten in het Dijleland: een update. Exotische vogels in het Dijleland, januari 2005 – augustus 2009. De Boomklever 37(4): 103-108.
Moreau, K. (2005). Exoten onder de vogels in regio Leuven, 2004. De Boomklever 33(1): 32-36.
Moreau, K. (2004). Exoten onder de vogels in regio Leuven, 2003. De Boomklever 32(2): 78-83.

Big Day

Fajgenblat, M. (2018). Big Day 2018: een sfeerverslag. De Boomklever 46(2): 36-39.
Fajgenblat, M. (2017). Big Day 2017: een sfeerverslag. De Boomklever 45(2): 35.
Fajgenblat, M. (2016). Big Day 2016. De Boomklever 44(2): 54-55.
Menu, J. & Moysons, P. (2015). De Big Day volgens … de Baardmannekes en de Pedaalscholvers. De Boomklever 43(2): 49-50.
Van Scharen, K. (2014). Big Day: woordje van de organisator. De Boomklever 42(2): 55-56.
Lamont, K. (2014). Big Day: impressie van een aspirant. De Boomklever 42(2): 57.
Reher, T. (2014). Big Day: impressie van een outsider. De Boomklever 42(2): 58-59.
Bergmans, B. & Bergmans, R. (2014). Big Day: de mooiste wandeling van het land. De Boomklever 42(2): 60-62.
Creemers, B. (2013). Een Big Day volgens … De Langslapende Eendenliefhebbers. De Boomklever 41(3): 101-102.
Rutten, J. (2013). Een Big Day volgens … De Dijleganzen. De Boomklever 41(3): 105-106.
Moysons, P. (2013). Een Big Day volgens … De Grote Trappers. De Boomklever 41(3): 129-130.
Bergmans, B. (2010). Nagenieten van een “grote dag”. De Boomklever 38(2): 33.
Kempeneers, J. & Moreau, K. (2010). Hoe win ik een Big Day? Een handleiding in 18 tussenstops. De Boomklever 38(2): 48-50.
Desmet, W. (2010). Hop hop hop! Al fluitend wordt onze Big Day top! De Boomklever 38(2): 51.

Divers

Butaye, J., Hermy, M., Van Elegem, B. & Anselin, A. (2003). Populieren en bosvogels: Omgeving en leeftijd bepalen broedvogelgemeenschappen. Natuur.Focus 2(2): 56-63.
Hens, M. (red). (2001). Vogels in het Dijleland. Gedeelde uitgave door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en de Natuurstudiegroep Dijleland.: 239 p.
Grootaers, P. (1998). Vogels te Kortenberg, vooral in het park van de kliniek en omgeving. De Boomklever 26(4): 77-78.
Van Scharen, K. (1997). De winterse Dijlevallei. De Boomklever 25(3): 29-32.
Meulemans, R. (1995). Vogels in de volksweerkunde. De Boomklever 23(2): 14.
Vanautgaerden, J. (1995). Merkwaardige meldingen van geringde vogels. De Boomklever 23(1): 7.
Herremans, M. (1982). Verslag ringdemonstratie Tienen (22/08/82). De Boomklever 10(4): 29-32.
Herroelen, P., De Fraine, R., Callebaut, E. & De Boe, J. (1978). Inventaris van de Vogels van Brabant: eerste aanvulling, 1975-1976. De Wielewaal Afdeling Brussel: 36 p.
Herroelen, P. & De Fraine, R. (1975). Inventaris van de Vogels van Brabant: 1900-1974. De Wielewaal Afdeling Brussel: 118 p.
Bequaert, M. (1964). Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Brabant in de Vallei van de Dijle. Dodonea Jaarboek 33: 55-145.
Bequaert, M. (1963). Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Brabant tussen Zenne en Dijle. Dodonea Jaarboek 31: 84-136.
Herroelen, P. (1953). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (IV). De Giervalk 43(2): 143-153.
Herroelen, P. (1953). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (III). De Giervalk 43(1): 22-28.
Herroelen, P. (1952). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (II). De Giervalk 42(4): 288-296.
Herroelen, P. (1952). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (I). De Giervalk 42(3): 222-246.
Wortelaers, F. (1946). Het Meerdaelwoud en zijn broedvogels alsook de vogels der Dijlevallei. De Wielewaal Afdeling Leuven: 210 p.

Waarnemingenoverzichten

Moreau, K. (2018). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2018. De Boomklever 46(4): 130-137.
Moreau, K. (2018). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2018. De Boomklever 46(3): 91-102.
Moreau, K. (2018). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2017 – februari 2018. De Boomklever 46(2): 64-70.
Moreau, K. (2018). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2017. De Boomklever 46(1): 18-27.
Moreau, K. (2017). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2017. De Boomklever 45(4): 118-126.
Moreau, K. (2017). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2017. De Boomklever 45(3): 67-79.
Moreau, K. (2017). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2016 – februari 2017. De Boomklever 45(2): 44-50.
Moreau, K. (2017). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2016. De Boomklever 45(1): 18-26.
Moreau, K. (2016). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2016. De Boomklever 44(4): 124-130.
Moreau, K. (2016). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2016. De Boomklever 44(3): 87-98.
Moreau, K. (2016). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2015 – februari 2016. De Boomklever 44(2): 56-62.
Moreau, K. (2016). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – november 2015. De Boomklever 44(1): 16-26.
Moreau, K. (2015). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2015. De Boomklever 43(3): 80-90.
Moreau, K. (2015). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september 2014 – februari 2015. De Boomklever 43(2): 51-59.
Moreau, K. (2015). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2014. De Boomklever 43(1): 15-22.
Moreau, K. (2014). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2014. De Boomklever 42(3): 90-102.
Moreau, K. (2014). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2013 – februari 2014. De Boomklever 42(2): 63-70.
Moreau, K. (2014). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2013. De Boomklever 42(1): 24-33.
Moreau, K. (2013). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2013. De Boomklever 41(4): 147-160.
Moreau, K. (2013). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2012 – mei 2013. De Boomklever 41(3): 107-128.
Moreau, K. (2013). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2012. De Boomklever 41(1): 36-46.
Moreau, K. (2012). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2012. De Boomklever 40(4): 103-111.
Moreau, K. (2012). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart 2011 – mei 2012. De Boomklever 40(3): 59-69.
Moreau, K. (2012). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2011 – februari 2012. De Boomklever 40(2): 38-43.
Moreau, K. (2012). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2011. De Boomklever 40(1): 13-19.
Moreau, K. (2011). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2011. De Boomklever 39(4): 112-118.
Moreau, K. (2011). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2010 – mei 2011. De Boomklever 39(3): 79-94.
Moreau, K. (2011). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2010. De Boomklever 39(1): 19-27.
Moreau, K. (2010). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2010. De Boomklever 38(4): 101-110.
Moreau, K. (2010). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2010. De Boomklever 38(3): 74-86.
Moreau, K. (2010). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2009 – februari 2010. De Boomklever 38(2): 52-59.
Moreau, K. (2010). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2009. De Boomklever 38(1): 21-26.
Moreau, K. (2009). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2009. De Boomklever 37(4): 124-130.
Moreau, K. (2009). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april – mei 2009. De Boomklever 37(3): 88-98.
Moreau, K. (2009). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, februari – maart 2000. De Boomklever 37(2): 44-52.
Moreau, K. (2009). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2008 – januari 2009. De Boomklever 37(1): 22-27.
Moreau, K. (2008). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2008. De Boomklever 36(4): 166-173.
Moreau, K. (2008). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – augustus 2008. De Boomklever 36(3): 108-125.
Moreau, K. (2008). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2007 – februari 2008. De Boomklever 36(2): 76-82.
Moreau, K. (2007). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2007. De Boomklever 35(4): 119-128.
Moreau, K. (2007). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2007. De Boomklever 35(3): 96-103.
Moreau, K. (2007). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2007. De Boomklever 35(2): 69-79.
Moreau, K. (2007). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2006 – februari 2007. De Boomklever 35(1): 42-47.
Moreau, K. & Creemers, B. (2006). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2006. De Boomklever 34(4): 150-161.
Moreau, K. (2006). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2006. De Boomklever 34(3): 101-111.
Moreau, K. (2006). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2006. De Boomklever 34(2): 44-62.
Moreau, K. (2006). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2005 – februari 2006. De Boomklever 34(1): 21-33.
Moreau, K. (2005). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2005. De Boomklever 33(4): 156-172.
Moreau, K. (2005). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2005. De Boomklever 33(3): 113-124.
Moreau, K. (2005). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2005. De Boomklever 33(2): 58-80.
Moreau, K. (2005). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2004 – februari 2005. De Boomklever 33(1): 18-26.
Moreau, K. (2004). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2004. De Boomklever 32(4): 152-162.
Moreau, K. (2004). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2004. De Boomklever 32(3): 105-114.
Moreau, K. (2004). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2004. De Boomklever 32(2): 53-77.
Moreau, K. (2004). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2003 – februari 2004. De Boomklever 32(1): 20-30.
Moreau, K. (2003). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – november 2003. De Boomklever 31(4): 136-154.
Moreau, K. (2003). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2002 – februari 2003. De Boomklever 31(1): 14-27.
Moreau, K. (2002). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2002. De Boomklever 30(4): 136-151.
Moreau, K. (2002). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2002. De Boomklever 30(3): 86-98.
Moreau, K. (2002). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2002. De Boomklever 30(2): 44-61.
Moreau, K. (2002). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2001 – februari 2002. De Boomklever 30(1): 8-16.
Moreau, K. (2001). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2001. De Boomklever 29(4): 111-118.
Moreau, K. (2001). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2001. De Boomklever 29(3): 77-85.
Moreau, K. (2001). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2001. De Boomklever 29(2): 56-68.
Hens, M. & Moreau, K. (2001). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober 2000 – februari 2001. De Boomklever 29(1): 1-8.
Hens, M. (2000). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – september 2000. De Boomklever 28(4): 77-81.
Hens, M. (2000). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april – juni 2000. De Boomklever 28(3): 55-58.
Hens, M. (2000). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober 1999 – maart 2000. De Boomklever 28(2): 32-36.
Hens, M. (1999). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – september 1999. De Boomklever 27(4): 86-90.
Hens, M. (1999). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april – juni 1999. De Boomklever 27(3): 61-68.
Hens, M. (1999). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – maart 1999. De Boomklever 27(2): 33-37.
Hens, M. (1998). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – september 1998. De Boomklever 26(4): 73-76.
Hens, M. (1998). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – juni 1998. De Boomklever 26(3): 49-53.
Hens, M. (1998). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – december 1997. De Boomklever 26(1): 17-22.
Hens, M. (1997). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – september 1997. De Boomklever 25(4): 55-59.
Hens, M. (1997). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – juni 1997. De Boomklever 25(3): 33-44.
Hens, M. (1997). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – december 1996. De Boomklever 25(1): 1-8.
Hens, M. (1996). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – september 1996. De Boomklever 24(4): 61-66.
Hens, M. (1996). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april – juni 1996. De Boomklever 24(3): 44-52.
Hens, M. (1996). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – maart 1996. De Boomklever 24(2): 21-29.
Hens, M. (1996). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juli – december 1995. De Boomklever 24(1): 7-13.
Hens, M. (1995). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – juni 1995. De Boomklever 23(2): 15-18.
Herroelen, P. (1995). Recente waarnemingen in de periode juli – september 1995. De Boomklever 23(1): 5.
Hens, M. (1994). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – juni 1994. De Boomklever 22(4): 9-14.
Hens, M. (1994). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – december 1993. De Boomklever 22(3): 5-8.
Hens, M. (1994). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, 1992. De Boomklever 22(1): 6-14.
Hens, M. (1991). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – november 1991. De Boomklever 19(4): 24-26.
Blockx, H. (1991). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – september 1991. De Boomklever 19(2): 11.
Blockx, H. (1990). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – december 1990. De Boomklever 18(1): 14.
Blockx, H. (1989). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – september 1990. De Boomklever 17(4): 15.
Blockx, H. (1989). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 1989. De Boomklever 17(3): 8-14.
Blockx, H. (1989). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – december 1988. De Boomklever 17(1): 3-4.
Blockx, H. (1988). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 1988. De Boomklever 16(3): 14-15.
Blockx, H. (1988). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober 1987 – maart 1988. De Boomklever 16(2): 6-7.
Blockx, H. (1987). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, april – september 1987. De Boomklever 15(4): 10-11.
Blockx, H. (1987). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, januari – maart 1987. De Boomklever 15(2): 18-19.
Blockx, H. (1987). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober – november 1986. De Boomklever 15(1): 10.
Blockx, H. (1986). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, augustus – september 1986. De Boomklever 14(4): 10-11.
Blockx, H. (1986). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, augustus – september 1986. De Boomklever 14(3): 10.
Blockx, H. (1985). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 13(2): 9-16.
Blockx, H. (1985). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 13(1): 12-16.
Blockx, H. (1984). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 12(3): 18-27.
Wielewaal afd. Leuven. (1984). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 12(2): 21-33.
Wielewaal afd. Leuven. (1984). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 12(1): 25-29.
Wielewaal afd. Leuven. (1983). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 11(4): 28-35.
Wielewaal afd. Leuven. (1983). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 11(3): 18-33.
Wielewaal afd. Leuven. (1983). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 11(2): 37-39.
Wielewaal afd. Leuven. (1983). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 11(1): 15-17.
Blockx, H. (1982). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 10(4): 10-20.
Wielewaal afd. Leuven. (1982). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 10(3): 9.
Wielewaal afd. Leuven. (1982). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 10(2): 10-11.
Wielewaal afd. Leuven. (1981). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 9(4): 110-111.
Wielewaal afd. Leuven. (1981). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 9(3): 86-66.
Wielewaal afd. Leuven. (1981). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 9(2): 51-52.
Wielewaal afd. Leuven. (1981). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 9(2): 35-39.
Nysten, J. (1981). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 9(1): 5-10.
Hermans, R. & Blockx, H. (1981). Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, 1979. De Boomklever 9(2bis): 3-26.
Nysten, J. (1980). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 8(4): 83-91.
Brosens, P. (1980). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 8(4): 115-120.
Wielewaal afd. Leuven. (1980). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 8(3): 67-71.
Wielewaal afd. Leuven. (1980). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 8(2): 43-46.
Wielewaal afd. Leuven. (1980). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 8(1): 20-25.
Wielewaal afd. Leuven. (1979). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 7(3): 60-66.
Wielewaal afd. Leuven. (1979). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 7(2): 37-39.
Grootaers, P. (1979). Zesde ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari – 31 december 1978. De Wielewaal 46: 81-84, 131.
Wielewaal afd. Leuven. (1978). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 6(4): 81-87.
Wielewaal afd. Leuven. (1978). Fenologie-overzicht 1978. De Boomklever 6(3): 48-49.
Wielewaal afd. Leuven. (1978). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 6(3): 56-60.
Wielewaal afd. Leuven. (1978). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 6(2): 33-37.
Hermans, R. (1978). Vijfde ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari – 31 december 1977. De Wielewaal 45: 307-310.
Wielewaal afd. Leuven. (1977). Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 5(1): 7.
Grootaers, P. (1977). Derde ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari – 1 juli 1976. De Wielewaal 43: 189-192.
Hermans, R. & Grootaers, P. (1977). Vierde ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 juli- 31 december 1976. De Wielewaal 44: 53-55.
Grootaers, P. (1976). Eerste ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 januari – 1 juli 1975. De Wielewaal 41: 126-128.
Grootaers, P. (1976). Tweede ornithologisch seizoensverslag Dijlevallei en omgeving: 1 juli – 31 december 1975. De Wielewaal 42: 17-18.

Waarnemingenoverzichten regio Tienen

Herroelen, P. & Cuppens, J. (2001). Recente waarnemingen in de periode september – november 2001. De Boomklever 29(4): 123-130.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2001). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 2001. De Boomklever 29(3): 87-95.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2001). Recente waarnemingen in de periode maart – mei 2001. De Boomklever 29(2): 33-45.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2001). Recente waarnemingen in de periode december 2000 – februari 2001. De Boomklever 29(1): 19-24.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 2000 (aanvullingen en verbeteringen). De Boomklever 28(4): 95.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode september – november 2000. De Boomklever 28(4): 96-106.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 2000. De Boomklever 28(3): 59-65.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode december 1999 – februari 2000 (tweede deel). De Boomklever 28(2): 38.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode maart – mei 2000. De Boomklever 28(2): 39-45.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (2000). Recente waarnemingen in de periode december 1999 – februari 2000. De Boomklever 28(1): 8-17.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1999). Recente waarnemingen in de periode september – november 1999. De Boomklever 27(4): 98-110.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1999). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 1999. De Boomklever 27(3): 69-78.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1999). Recente waarnemingen in de periode maart – mei 1999. De Boomklever 27(2): 38-50.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1999). Recente waarnemingen in de peridoe december 1998 – februari 1999. De Boomklever 27(1): 15-22.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1998). Recente waarnemingen in de periode september – november 1998. De Boomklever 26(4): 89-102.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1998). Recente waarnemingen in de periode maart tot mei 1998 (aanvullingen). De Boomklever 26(3): 64.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1998). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 1998. De Boomklever 26(3): 64-70.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1998). Recente waarnemingen in de periode maart tot mei 1998. De Boomklever 26(2): 37-46.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1998). Recente waarnemingen in de periode december 1997 tot februari 1998. De Boomklever 26(1): 1-6.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1997). Recente waarnemingen in de periode september tot november 1997. De Boomklever 25(4): 65-73.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1997). Recente waarnemingen in de periode juni – augustus 1997. De Boomklever 25(3): 47-52.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1997). Recente waarnemingen in de periode maart – mei 1997. De Boomklever 25(2): 17-23.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1997). Recente waarnemingen in de periode december 1996 – februari 1997. De Boomklever 25(1): 11-14.
Herroelen, P. & Cuppens, J. (1996). Recente waarnemingen in de periode september – november 1996. De Boomklever 24(4): 71-77.
Herroelen, P. (1996). Recente waarnemingen in de periode juni tot augustus 1996. De Boomklever 24(3): 41-43.
Herroelen, P. (1996). Recente waarnemingen in de periode maart – mei 1996. De Boomklever 24(2): 33-39.
Herroelen, P. (1995). Recente waarnemingen in de periode juli – november 1995. De Boomklever 23(2): 21-24.
Herroelen, P. (1995). Vogelnieuws uit Oost-Brabant – januari – april 1995. De Boomklever 23(1): 3-5.

ZOOGDIEREN

Vercayie, D. & Swinnen, K. (2018). Monitoring van de ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud. Eindrapport. Rapport Natuurpunt Studie: 100 p.
Blockx, H. (2016). SA5745: Baltische vleermuis in Leuven. De Boomklever 44(4): 108-111.
De Beenhouwer, M. & Mertens, J. (2015). Cameravalproject Meerdaalwoud lente 2014. De Boomklever 43(1): 10-11.
Verbeylen, G. (2015). De Amerikaanse voseekhoorn. De Boomklever 43(1): 12-14.
Willems, W. & Yskout, S. (2014). Inventarisatie van vleermuizen op Vlaams-Brabantse zolders Brakona Jaarboek 2014: 28-37.
Willems, W. & Yskout, S. (2014). Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen en omliggende landschappen. Rapport Natuurpunt Studie: 93 p.
Vanautgaerden, G. & Uyttenbroeck, R. (2013). Hamsters in Bertem – verdwenen of niet? De Boomklever 41(4): 134-137.
Creemers, B. (2013). Oproep project: Dieren onder de wielen 2.0. De Boomklever 41(4): 161-162.
Vanautgaerden, G. (2013). Bevers (Castor fiber) in hartje Leuven. De Boomklever 41(3): 98-100.
Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt. (2013). Ook Wasbeer gebruikt Ecoduct Warande. Zoogdier 24(3): 29.
Swinnen, K. (2013). De bever in Vlaanderen en in de Dijlevallei. De Boomklever 41(1): 14-17.
Willems, W., Lenaerts, A. & Lambrechts, J. (2013). Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen, bossen en landschappen. Rapport Natuurpunt Studie: 77 p.
Bergmans, B. (2012). De Boommarter: terug van toch niet helemaal weggeweest? De Boomklever 40(4): 82-85.
Berwaerts, K., Cielen, V. & Adriaensen, F. (2012). Kan de Das het Dijleland herkoloniseren? Een inschatting via een habitat- en connectiviteitsanalyse. Natuur.Focus 11(2): 74-84.
Willems, W. (2012). Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant. Brakona Jaarboek 2012: 2-11.
Willems, W., Lambrechts, J. & Lefevre, A. (2012). Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 117 p.
Berwaerts, K. (2010). Herstel van de ijskelder in Huldenberg: Een symbiose tussen cultuur en natuur. Brakona Jaarboek 2010: 58-67.
Verbeylen, G. & Marien, G. (2009). Inventarisatie van en maatregelen voor de waterspitsmuis (Neomys fodiens) in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 101 p.
Verbeylen, G. & Hens, M. (2008). Inventarisatie en monitoring van de Europese hamster (Cricetus cricetus) in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 38 p.
Roosen, H. (2007). Eikelmuizen in het Dijleland – vroeger en nu …. De Boomklever 35(3): 93-95.
Verbist, V. (2007). Hamsterbescherming in Vlaanderen. De Boomklever 35(2): 59-61.
Roosen, H. (2007). Eikelmuisproject. De Boomklever 35(2): 62-63.
Roosen, H. (2007). Overwinterende vleermuizen in het Dijleland en ruime omgeving. De Boomklever 35(1): 38-41.
Hens, M., Crèvecoeur, L. & Derouaux, A. (2006). Actuele verspreiding van Europese hamster in België. Zoogdier 17(4): 6-9.
Berwaerts, K. (2006). De das (Meles meles) in het Dijleland en aangrenzende gebieden: historische verspreiding, huidige situatie en toekomstperspectieven. De Boomklever 34(3): 68-77.
Moreau, K., Verbelen, D. & Verbeylen, G. (2006). Hazelmuizen in Vlaams-Brabant, tegenwoordige of verleden tijd? De Boomklever 34(1): 16-20.
Verbelen, D., Verbeylen, G., Van Lierop, F. & Moreau, K. (2006). Inventarisatie 2005 en verificatie van de historische waarnemingen van de hazelmuis (Muscardinus avellanarius) in Vlaams-Brabant (Vlaanderen). Rapport Natuurpunt Studie: 135 p.
Roosen, H. (2005). Vleermuizen op de Rode Lijst in het Dijleland. De Boomklever 33(4): 146-152.
De Bock, K. (2005). Bever (Castor fiber): Aantalsontwikkeling van een geherintroduceerde soort. De Boomklever 33(4): 153-155.
De Bock, K. (2004). Hoe gaat het met de Bevers? Een stand van zaken anderhalf jaar na hun herintroductie in de Laan- en Dijlevallei. De Boomklever 32(4): 131-135.
Verwimp, N. & Hens, M. (2004). Het wel en wee van de Hamsters in Bertem: Resultaten van de burchtentelling in augustus 2004. De Boomklever 32(4): 136-140.
Moreau, K. (2004). Muizeninventarisatie te Bertem/Hellegracht, mei 2003. De Boomklever 32(4): 141-143.
Moreau, K. (2004). Voorkomen van marterachtigen in regio Leuven, met nadruk op de periode 1997 – 2004. De Boomklever 32(4): 144-149.
Verbeylen, G. (2004). Hazelmuizen, zijn ze er nog of niet? Vooruitblik op inventarisatie in 2005. De Boomklever 32(4): 150-151.
Hens, M. (2004). Het Dijland: zoogdieren-hotspot van formaat. De Boomklever 32(4): 126-127.
Vervaeke, M. (2004). Kort natuurnieuws: Beschermingsplan Das. De Boomklever 32(2): 87.
Moreau, K. (2004). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving in 2003. De Boomklever 32(1): 31-33.
Natuurstudiegroep Dijleland. (2003). Over bevers, cowboys en rangers … Illegale uitzetting van bevers in de Vlaamse Dijlevallei. De Boomklever 31(3): 77-78.
Van den Bogaert, J. (2003). Bevers in Vlaams-Brabant: Historiek, heden en toekomst …. De Boomklever 31(3): 79-84.
Van Den Bogaert, J. (2003). Bevers in België. Zoogdier 14(3): 9-14.
Moreau, K. (2003). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – december 2002. De Boomklever 31(1): 28-29.
Willems, W. (2003). Vleermuizen in het Meerdaalwoud. Brakona Jaarboek 2003: 64-71.
Moreau, K. (2002). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2002. De Boomklever 30(2): 62-63.
Moreau, K. (2002). Nieuw: Lokale Hamsterwerkgroep Leuven. De Boomklever 30(2): 63-64.
Moreau, K. (2002). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, decmber 2001 – februari 2002. De Boomklever 30(1): 17.
Mercelis, S. & Valck, F. (2002). Bescherming van de Wilde hamster (Cricetus cricetus L.) in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 37 p.
Moreau, K. (2001). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, september – november 2001. De Boomklever 29(4): 119.
Moreau, K. (2001). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni – augustus 2001. De Boomklever 29(3): 85.
Moreau, K. (2001). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, maart – mei 2001. De Boomklever 29(2): 68-70.
Hens, M. & Moreau, K. (2001). Zoogdierenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, oktober 2000 – februari 2001. De Boomklever 29(1): 8-9.
Mercelis, S. & Valck, F. (2001). Hamsteren in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 17 p.
Blockx, H. (1987). Vondst van Hamster Cricetus cricetus ten ZW van Leuven. De Boomklever 15(1): 8.
L.C. (1982). Uitgeroeide das is terug van weggeweest. De Boomklever 10(2): 8.

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Lewylle I., Lambrechts, J. Van de Poel, S. Gielen, K. & Jooris, R. (2019). Atlas amfibieën en reptielen van de provincie Vlaams-Brabant – Een atlas van de herpetofauna met focus op veranderingen qua verspreiding doorheen de tijd en relatieve dichtheden. Rapport Natuurpunt Studie: 195 p.
Moreau, K. (2017). Muurhagedis – addendum bij Lehouck (2017). De Boomklever 45(2): 58-59.
Lehouck, M. (2017). Een update over de twee Muurhagedispopulaties (Podarcis muralis) in het Leuvense. De Boomklever 45(1): 8-11.
Vandenberghe, T. (2016). Intichtingswerken Zandgroeve Ganzemans februari 2016. De Boomklever 44(4): 104-107.
Vandenberghe, T. (2014). De Vroedmeesterpad in het Dijleland: troeteldier of zorgenkind? De Boomklever 42(1): 2-7.
Lambrechts, J. (2013). Herontdekking van Kamsalamander (Triturus cristatus) in het Zoniënwoud te Tervuren. De Boomklever 41(4): 138-141.
Lewylle, I. (2012). De Vroedmeesterpad: 5 voor 12. Brakona Jaarboek 2012: 2-13.
Vanautgaerden, G. (2011). Vurige inzet: Vuursalamanders in Meerdaalwoud en Dijlevallei (2010-2011). De Boomklever 39(3): 58-62.
Pennings, A. (2011). Kansen voor de Vroedmeesterpad: een nieuwe populatie te Huldenberg. De Boomklever 39(2): 51-52.
Lewylle, I. (2011). Bedreigde amfibieënsoorten in het Dijleland. De Boomklever 39(2): 53-55.
Lewylle, I. (2011). Status en beheer van de Vlaams-Brabantse populatie Kamsalamander. Brakona Jaarboek 2011: 64-73.
Lewylle, I. (2011). De Vroedmeesterpad in Vlaams-Brabant – Verkennende studie van het voortplantingshabitat. Rapport Natuurpunt Studie: 51 p.
Vanautgaerden, G. & Moreau, K. (2009). Leucistische Vuursalamander in het Meerdaalse water. De Boomklever 37(2): 40-43.
Moreau, K. (2008). Met de buik tegen de muur: Muurhagedissen in het Leuvense. De Boomklever 36(1): 33-38.
Hens, M., Lehouck, M. & Fluyt, F. (2005). Vroedmeesterpad plant zich succesvol voort in zandgroeve De Kock te Neerijse. De Boomklever 33(2): 85-86.
Lehouck, M. & Jooris, R. (2005). Een groeve voor de Vroedmeesterpad. Brakona Jaarboek 2005: 78-85.
Verroken, J. (2004). Vroedmeesterpadden ontdekt te Overijse. De Boomklever 32(3): 100-101.
Fluyt, F. (2004). Brulkikkers aanwezig in het Grootbroek. De Boomklever 32(3): 102-103.
Moreau, K. (2004). Muurhagedissen langs de spoorlijn te Heverlee. De Boomklever 32(3): 103-104.
Vercoutere, B. (2004). De Vroedmeesterpad in het Dijleland: Door uitbreiding naar een zekere toekomst? De Boomklever 32(2): 48-52.
Moreau, K. (2004). Kort natuurnieuws: De Poel des doods. De Boomklever 32(2): 85-86.
Vervoort, R. (1994). Soortbeschermingsplan voor de Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) in Vlaams-Brabant. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. AMINAL, afdeling Natuur: 185 p.
de Wavrin, H. (1988). Les batraciens de la Forêt de Soignes. Les Naturalistes Belges 69(3): 572-576.
de Wavrin, H. (1978). L’alyte accoucheur – Alytes o. obstetricans (Laur.) – en Moyenne Belgique. Les Naturalistes Belges 59(6,7): 159-176.
de Wavrin, H. (1974). Présence de la salamandre (Salamandra salamandra terrestris Lac.) en Forêt de Soignes Les Naturalistes Belges 50(10): 572-576.

VISSEN

Van Liefferinge, C., Auwerx, J., Vught, I., De Charleroy, D., Belpaire, C. & Meire, P. (2018). Herstel van de Rivierdonderpadpopulatie in het Dijlebekken, in het bijzonder het deelbekken van de IJse. De Boomklever 46(2): 54-58.
Van Thuyne, G. & Breine, J. (2007). Visbestandopnames op enkele zijlopen van de Dijle (2006). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 24 p.
Vercoutere, B. (2005). Rivierdonderpad (Cottus gobio). De Boomklever 33(4): 144-145.
Van Thuyne, G., Maes, Y. & Breine, J. (2005). Visbestandopnames op de IJse (2005). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 10 p.
Vercoutere, B., Frank, V. & Mathy, F. (2003). Rivierdonderpad in het Dijlebekken. Voorkomen en toekomst van een bijzondere vissoort. Natuur.Focus 2(1): 23-29.
Belpaire, C. (2000). Ernstige vervuiling vastgesteld in Palingen Anguilla anguilla uit de Laan. De Boomklever 28(4): 71.

ONGEWERVELDEN

Dagvlinders

Fajgenblat, M. & Toorman, E. (2018). Het Scheefbloemwitje (Pieris mannii): een nieuwe dagvlinder voor Brabant. De Boomklever 46(4): 114-117.
Fajgenblat, M. & Roosen, H. (2018). Ontdekking van Purperstreepparelmoervlinders in de Doode Bemde. De Boomklever 46(3): 78-80.
Fajgenblat, M. & Roosen, H. (2018). Ontdekking van Staartblauwtjes (Cupido argiades) in de Laanvallei. De Boomklever 46(1): 3-9.
Fajgenblat, M. (2017). Ontdekking van een populatie Klaverblauwtjes (Cyaniris semiargus) in Tervuren. De Boomklever 45(4): 103-109.
Boerave, M. (2015). Het Tijgerblauwtje laat sporen na in de Dijlevallei. De Boomklever 43(4): 108.
Vanautgaerden, G. (2015). Grote weerschijnvlinder in het Dijleland. De Boomklever 43(3): 64-66.
Jacobs, I. (2015). Grote weerschijnvlinder in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 116 p.
Verboven, A. (2014). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Aanvullingen en correcties. De Boomklever 42(1): 14-23.
Nuyts, P. & De Greef, K. (2013). Bleek blauwtje en co in de tuin van Eden. De Boomklever 41(4): 142-146.
Verboven, A. (2012). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel IV: Lycaenidae tot Depranidae (Eenstaartjes). De Boomklever 40(2): 27-28.
Jacobs, I. (2012). Iepenpage en Sleedoornpage in Vlaams-Brabant Nieuwe inzichten in verspreiding en ecologie. Natuur.Focus 11(2): 52-61.
Jacobs, I. (2012). Iepenpage in Vlaams-Brabant. Sensibilisatie, samenwerking en advies voor beheer en inrichting. Rapport Natuurpunt Studie: 81 p.
Verboven, A. (2011). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel III: Epermeniidae (Borstelmotten) tot en met Pieridae (Witjes). De Boomklever 39(4): 106-108.
Jacobs, I. (2011). Zoeken naar de Iepenpage in het Dijleland: Tips en voorlopige verspreidingsgegevens. De Boomklever 39(1): 6-11.
Jacobs, I. & Vanreusel, W. (2011). Iepenpage in Vlaams-Brabant: Nieuwe inzichten in ecologie en verspreiding na gerichte inventarisaties. Brakona Jaarboek 2011: 54-63.
Jacobs, I. (2011). Ecologie en verspreiding van de Iepenpage in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 137 p.
Jacobs, I. (2011). De Sleedoornpage in Vlaams-Brabant. Concrete soortbescherming, sensibilisatie en samenwerking Rapport Natuurpunt Studie: 107 p.
Jacobs, I., Creemers, B. & Bergmans, B. (2010). De Iepenpage, trots van het Dijleland. De Boomklever 38(1): 2-11.
Jacobs I., Herremans M., Berwaerts K., Merckx, T. & Vanreusel, W. (2010). Ecologie en verspreiding van de Sleedoornpage in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 92 p.
Jacobs, I. (2010). Eindverslag van de opdracht ‘Verkennend onderzoek naar de ecologie en verspreiding van Iepenpage in Vlaams-Brabant’. Rapport Natuurpunt Studie: 61 p.
Creemers, B. (2009). Bijzondere dagvlinderwaarnemingen in 2009. De Boomklever 37(3): 67-71.
Creemers, B. (2008). Eerste resultaten van het atlasproject voor dagvlinders: relatieve dichtheden van dagvlinders in het Dijleland en aangrenzende gebieden in 2007. De Boomklever 36(2): 46-51.
Creemers, B. (2008). Opmerkelijke waarnemingen van dagvlinders in het Dijleland in 2007. De Boomklever 36(1): 25-32.
Creemers, B. (2007). Opmerkelijke waarnemingen van dagvlinders in het Dijleland, maart 2006 – februari 2007. De Boomklever 35(1): 31-37.
Creemers, B. (2007). Veldwerk voor een nieuwe dagvlinderatlas uit de startblokken. De Boomklever 35(1): 3.
Vercoutere, B., Creemers, B. & Hens, M. (2007). Dagvlinders in het Dijleland. De Boomklever 35(1): 4-9.
Vercoutere, B. (2006). Vlinders en warm weer. De Boomklever 34(3): 98.
Moreau, K. (2006). Het Bruin Blauwtje: een nieuwe vlindersoort in het Dijleland. De Boomklever 34(3): 99-100.
Menten, J. (2006). Op naar een nieuwe vlinderatlas! De Boomklever 34(1): 14-15.
Verboven, A. (2005). Insecteninventarisatie Vlaamse Natuurreservaten ‘Grootbroek’ en ‘Rodebos en Laanvallei’ – Lepidoptera. De Boomklever 33(3): 101-104.
Bauduin, M. (2004). Recente waarnemingen van Iepenpage in de Dijlevallei. De Boomklever 32(3): 96-97.
Verboven, A. (2003). Trekvlinders in het Dijleland in 2002. De Boomklever 31(1): 2-4.
Fluyt, F. (2002). Hoe venkel de koninginnenpage Papilio machaon kan redden. De Boomklever 30(3): 75.
Verboven, A. (2002). Trekvlinders in het Dijleland in 2001. De Boomklever 30(1): 18-19.
Raes, D. & Maes, D. (1995). In het Zoniënbos hebben vlinders een toekomst! Vlinders: 4-6.
Verboven, A. (1991). Onze dagvlinders: Hoofdstuk 1. Van waar komen zij? De Boomklever 19(1): 16-18.
Blockx, H. (1986). Grote weerschijnvlinder: in het Spaans heet hij “Tornasolada”. De Boomklever 14(4): 9.

Nachtvlinders

Veraghtert, W. & Vandiest, R. (2018). Oleanderpijlstaarten ( Daphnis nerii) en andere bijzondere trekvlinders in het Dijleland in 2018. De Boomklever 46(4): 118.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. De Boomklever 46(2): 40-50.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. Digitale bijlage: lijst van waargenomen soorten (pdf-formaat). De Boomklever 46(2): 9 p.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. Digitale bijlage: lijst van verdwenen soorten (Excel-formaat). De Boomklever 46(2): 2 p.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. Digitale bijlage: op het internet beschikbare bronnen. De Boomklever 46(2): 2 p.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. Digitale bijlage: lijst van waargenomen soorten (Excel-formaat). De Boomklever 46(2): 9 p.
Nuyts, P. (2018). Macronachtvlinders in het Zoniënwoud door de eeuwen heen. Digitale bijlage: lijst van verdwenen soorten (pdf-formaat). De Boomklever 46(2): 2 p.
Vandiest, R. (2018). Op jacht naar de Meidoornspanner: ontdekking van een tweede populatie voor Vlaanderen. De Boomklever 46(1): 10-11.
Toorman, E. (2015). Eerste vondst van de Streepdikkopmot in Vlaanderen. De Boomklever 43(4): 102-108.
Hansen, K. (2014). Een bijzondere nacht aan de Kesselberg. De Boomklever 42(4): 119-120.
Veraghtert, W. (2014). De Witte sparspanner, een vlinderverrassing in Tervuren. De Boomklever 42(4): 121-122.
Verboven, A. (2014). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Aanvullingen en correcties. De Boomklever 42(1): 14-23.
Verboven, A. (2013). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel VIII: Arctiidae. De Boomklever 41(2): 74-75.
Verboven, A. (2013). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel VII: Noctuidae (Uilen). De Boomklever 41(1): 2-9.
Verboven, A. (2012). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel VI: Notodontidae (Tandvlinders), Lymantriidae (Donsvlinders) en Nolidae (Visstaartjes). De Boomklever 40(4): 80-81.
Nuyts, P. & De Greef, K. (2012). Nachtvlinvermonitoring in Jezus-Eik. De Boomklever 40(3): 49-52.
Verboven, A. (2012). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel V: Geometridae (Spanners). De Boomklever 40(3): 52-56.
Verboven, A. (2012). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel IV: Lycaenidae tot Depranidae (Eenstaartjes). De Boomklever 40(2): 27-28.
Verboven, A. (2011). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel III: Epermeniidae (Borstelmotten) tot en met Pieridae (Witjes). De Boomklever 39(4): 106-108.
Verboven, A. (2011). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel II: Ethmiidae tot en met de Choreutidae (Glittermotten). De Boomklever 39(3): 63-68.
Verboven, A. (2011). De dag- en nachtvlinders van het Dijleland. Deel I: Micropterigidae (Oermotten) tot en met Lyonetiidae (Sneeuwmotten). De Boomklever 39(1): 12-15.
Schollen, E. & Hansen, K. (2009). Verrassend nachtelijk bezoek in een tuin in Heverlee. Verslag van een jaar nachvlinderinventarisatie. De Boomklever 37(3): 78-84.
Lenaert, J. & Bergmans, B. (2009). De Teunisbloempijlstaart duikt op in Egenhoven, een primeur voor het Dijleland. De Boomklever 37(3): 85-87.
Bergmans, B. (2009). De nachtvlinderfauna van het Heverleebos en het Meerdaalwoud: een voorlopige tussenstand. Deel II: Het Meerdaalwoud. De Boomklever 37(2): 33-39.
Bergmans, B. (2009). De nachtvlinderfauna van het Heverleebos en het Meerdaalwoud: een voorlopige tussenstand. Deel I: Het Heverleebos. De Boomklever 37(1): 2-11.
Boux, K. & Bergmans, B. (2008). De Bonte Beer: een nieuwe nachtvlinder voor het Dijleland. De Boomklever 36(3): 102-104.
Bergmans, B. (2007). De Spaanse vlag. Kroniek van een spectaculaire uitbreiding. De Boomklever 35(4): 111-118.
Bergmans, B. (2007). Vroege waarnemingen van Meekrap- of Kolibrievlinder: gevolg van een opwarmend klimaat. De Boomklever 35(2): 58.
Verboven, A. (2005). Insecteninventarisatie Vlaamse Natuurreservaten ‘Grootbroek’ en ‘Rodebos en Laanvallei’ – Lepidoptera. De Boomklever 33(3): 101-104.
Verboven, A. (2004). Verslag bladmijnexcursie 19 oktober 2003. De Boomklever 32(1): 34-35.
Verboven, A. (2003). Ontdekking van de Spaanse vlag in het Dijleland – een nieuwe vlindersoort voor Vlaanderen. De Boomklever 31(4): 116-117.
Verboven, A. (2003). Trekvlinders in het Dijleland in 2002. De Boomklever 31(1): 2-4.
Verboven, A. (2002). Trekvlinders in het Dijleland in 2001. De Boomklever 30(1): 18-19.

Libellen

Stoks, R. (2018). De ontdekking van de zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) in het Dijleland. De Boomklever 46(4): 122-125.
Stoks, R. (2018). Drie nieuwe soorten witsnuitlibel (Leucorrhinia sp.) voor het Dijleland. De Boomklever 46(3): 81-83.
Stoks, R. (2018). Eerste waarneming van een Metaalglanslibel (Somatochora metallica) in het Dijleland. De Boomklever 46(3): 84.
Stoks, R. (2016). De Bandheidelibel, zeldzame pracht herbezoekt de Doode Bemde. De Boomklever 44(1): 10-11.
Fluyt, F. (2011). Wordt 2011 het jaar van de Bosbeekjuffer? De Boomklever 39(2): 38-39.
Creemers, B. (2010). Opmerkelijke libellenwaarnemingen in het Dijleland in 2008 – 2009. De Boomklever 38(1): 10-14.
Fluyt, F. (2008). De libellenfauna van het Vlaams natuurreservaat Grootbroek (Huldenberg). De Boomklever 36(1): 14-24.
Fluyt, F. (2007). Zuiders juffertje duikt op in het Grootbroek (Huldenberg). Eerste waarneming van de Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum voor het Dijleland. De Boomklever 35(2): 50-51.
Vercoutere, B., Creemers, B. & Hens, M. (2007). Libellen in het Dijleland. De Boomklever 35(1): 10-14.
Fluyt, F. & Menten, J. (2007). De libellen- en dagvlinderfauna van het Vlaams Natuurreservaat Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (Huldenberg): resultaten van het inventarisatieonderzoek 2007. Natuurstudiegroep Dijleland: 25 p.
Van de Meutter, F. & Fluyt, F. (2006). De vijverlibellen van de Dijlevallei. De Boomklever 34(4): 139-144.
Creemers, B. (2006). Zoektocht naar de Gewone Bronlibel in het Meerdaalwoud. De Boomklever 34(3): 96-97.
Creemers, B. (2006). Overzicht van de libellenwaarnemingen en de meest interessante libellensoorten van 2005 in het Dijleland. De Boomklever 34(1): 5-13.
Van de Meutter, F. (2004). Zuiderse libellen op bezoek in het Dijleland: de Zuidelijke Glazenmaker en de Zuidelijke Oeverlibel. De Boomklever 32(3): 95-96.
Vercoutere, B. (2004). De Weidebeekjuffer in 2004. De Boomklever 32(3): 98.
Vercoutere, B. (2004). Kort natuurnieuws: Weidebeekjuffer. De Boomklever 32(2): 84.
Vercoutere, B. (2002). De Weidebeekjuffer Calopteryx splendens in het Dijleland: een nieuwkomer? De Boomklever 30(2): 34-38.
Blockx, H. (1991). Opmerkelijke libellenwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving. De Boomklever 19(2): 11.
Blockx, H. (1981). Iets over libellen: een interessante soortgroep. De Boomklever 9(4): 93-96.

Sprinkhanen en krekels

Stoks, R. (2018). Ontdekking van een grote populatie Zanddoorntje (Tetrix ceperoi), een nieuwe sprinkhanensoort voor het Dijleland. De Boomklever 46(2): 58-60.
Foquet, B. & Foquet, R. (2017). Nieuwe sprinkhanensoort spoort tot in Leuven: de Kiezelsprinkhaan. De Boomklever 45(4): 110-111.
Thys, N. & Creemers, B. (2009). Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale) in Kessel-Lo. De Boomklever 37(2): 30-32.
Vercruysse, W. & De Rycke, J. (2008). Zaagsprinkhanen in het Meerdaalwoud: een nieuwe soort voor Vlaanderen. De Boomklever 36(3): 105-107.
Creemers, B., Hens, M. & Vercoutere, B. (2007). Sprinkhanen en krekels in het Dijleland. De Boomklever 35(1): 15-23.
Creemers, B. (2006). Verspreiding van de Greppelsprinkhaan in het Dijleland: een stand van zaken. De Boomklever 34(3): 94-96.
Berwaerts, K. (2001). Het Zuidelijk spitskopje. Nieuwe sprinkhaansoort in Vlaams-Brabant. De Boomklever 29(4): 105-106.

Kevers

Bogaert, J. (2017). Lieveheersbeestjes in het Dijleland. Deel 4: verspreiding algemeen versus Dijleland. De Boomklever 45(3): 64-66.
Bogaert, J. (2017). Lieveheersbeestjes in het Dijleland. Deel 3: voorkomende soorten en hun relatie tot de verschillende biotopen (vervolg). De Boomklever 45(2): 36-39.
Moysons, P. (2017). Meetnet Vliegend hert – Inhaalslag. De Boomklever 45(1): 4-7.
Bogaert, J. (2016). Lieveheersbeestjes in het Dijleland. Deel 2: voorkomende soorten en hun relatie tot de verschillende biotopen. De Boomklever 44(4): 115-120.
Bogaert, J. (2016). Lieveheersbeestjes in het Dijleland. Deel 1: algemene inleiding. De Boomklever 44(3): 70-75.
Fajgenblat, M. & De Cock, R. (2015). Op zoek naar lichtjes in het Dijleland. De Boomklever 43(2): 38-39.
Berwaerts, K. (2012). Eerste waarneming van het Schitterend lieveheersbeestje voor het Dijleland. De Boomklever 40(3): 47-48.
Vandekerkhove, K., Crevecoeur, L. & Köhler, F. (2012). Doodhoutkevers in Meerdaal- en Zoniënwoud: een bilan. Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 19-21.
Menten, J. (2011). Bijzondere kevervondsten (Coleoptera) in de Dijlevallei in de winter van 2011. De Boomklever 39(2): 35-37.
Crevecoeur, L. & Vandekerkhove, K. (2011). Doodhoutkevers in Meerdaal- en Zoniënwoud: de eerste nieuwtjes Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 20-21.
Menten, J. (2009). Boktorren van het Dijleland. De Boomklever 37(3): 72-77.
Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. (2008). Status en bescherming van het Vliegend hert in Vlaams-Brabant. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 145 p.
Bergmans, B. (2007). Houtminnende kevers van het Dijleland. De Boomklever 35(3): 84-87.
Creemers, B., Hens, M. & Vercoutere, B. (2007). Lieveheersbeestjes in het Dijleland. De Boomklever 35(1): 24-30.
Thomaes, A. (2006). Vliegend hert drie jaar later: van bureaustudie tot monitoring en bescherming. Brakona Jaarboek 2006: 46-53.
Fluyt, F. (2005). Vliegend hert (Lucanus cervus): Ambassadeur van onze eikenbossen. De Boomklever 33(4): 142-143.
Menten, J. & Vercoutere, B. (2005). Onderzoek naar loopkevers (Coleoptera – Carabidae) in Natuurreservaat “De Doode Bemde” (Huldenberg). De Boomklever 33(1): 5-11.
Lambrechts, J. (2005). Een Lederboktor in Leefdaal. De Boomklever 33(1): 13.
Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. (2004). Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaams-Brabant en Brussel. Brakona Jaarboek 2004: 62-69.
Vandekerkhove, K. & Vandenmeersschaut, D. (2000). De Lederboktor Prionus coriarius opnieuw vastgesteld in het Meerdaalwoud. De Boomklever 28(4): 70.

Bijen, wespen en mieren

Creemers, B. (2016). De Wespbijen (Apidae – Nomada) in het Dijleland. Deel 2: Voorkomen en verspreiding. De Boomklever 44(2): 36-41.
Creemers, B. (2016). De Wespbijen (Apidae – Nomada) in het Dijleland. Deel 1: Inleiding, soortenrijkdom en -diversiteit. De Boomklever 44(1): 4-9.
Lommelen, E. (2015). De mieren van het Dijleland. Deel 6: bespreking laatste soorten en conclusies. De Boomklever 43(4): 96-101.
Lommelen, E. (2015). De mieren van het Dijleland. Deel 5: strooiselmieren. De Boomklever 43(2): 32-37.
Lommelen, E. (2015). De mieren van het Dijleland. Deel 4: Myrmica sp. De Boomklever 43(1): 5-9.
Lommelen, E. (2014). De mieren van het Dijleland. Deel 3: Lasius sp. De Boomklever 42(3): 74-81.
Lommelen, E. (2014). De mieren van het Dijleland. Deel 2: Formica sp. De Boomklever 42(2): 38-45.
Lommelen, E. (2014). De mieren van het Dijleland. Deel 1: methodiek en globale resultaten. De Boomklever 42(1): 8-13.
D’Haeseleer, J. (2014). Wilde bijen in Leuven. Onderzoek naar voorkomen van wilde bijensoorten in het Leuvense stadscentrum. Rapport Natuurpunt Studie: 119 p.
Reynaert, K. (2011). De angeldragers van de Beninksberg. De Boomklever 39(2): 30-34.
Dekoninck, W. & Vankerkhoven, F. (2008). Mieren in het Dijleland: op zoek naar enkele bijzondere soorten. De Boomklever 36(2): 52-59.
Maebe, K., Dekoninck, W. & . Maelfait, J. (2008). Op zoek naar Formica mieren en hun myrmecofielen in het Dijleland. De Boomklever 36(1): 2-13.

Vliegen en muggen

Menten, J. & Bouillon, S. (2007). Sphiximorpha subsessilis en Xanthogramma laetum: twee nieuwe zweefvliegensoorten (Diptera, Syrphidae). De Boomklever 35(2): 52-57.
Van de Meutter, F. (2006). Zweefvliegen in het staatsnatuurreservaat Rodebos & Laanvallei. Brakona Jaarboek 2006: 54-63.
Van de Meutter, F. (2005). Een update van de zweefvliegenfauna van het Dijleland. De Boomklever 33(2): 53-57.
Lambrechts, J. (2005). De mysterieuze Geurvlieg in Meerdaalwoud. De Boomklever 33(1): 12-13.
Menten, J. (2004). Dipteren-inventarisatie van de Koeheide (Bertem) en omgeving (Deel II). De Boomklever 32(3): 90-94.
Menten, J. (2004). Dipteren-inventarisatie van de Koeheide (Bertem) en omgeving (Deel I: Inleiding en Zweefvliegen). De Boomklever 32(2): 41-47.
Menten, J. (2003). Slankpootvliegen in het Dijleland. De Boomklever 31(3): 85-92.
Menten, J. (2003). Slakkendodende Vliegen in het Dijleland. De Boomklever 31(1): 5-8.
Menten, J. (2002). Wapenvliegen van het Dijleland. De Boomklever 30(3): 70-74.
Menten, J. (2002). Zweefvliegonderzoek in het Dijleland. De Boomklever 30(2): 31-33.
Van de Meutter, F. (2002). Voorjaarszweefvliegen in Oud-Heverlee. De Boomklever 30(1): 20-22.
De Buck, N. (1990). Zweefvliegen (Diptera, Syrphidae) van het Meerdaalgebied (Brabant): voorkomen, populatiedichtheid, verspreiding. -: 25 p.

Steenvliegen

Menten, J. (2012). Nemoura sciurus, een nieuwe beeksteenvlieg (Plecoptera, Nemouridae) voor Vlaanderen. De Boomklever 40(2): 26.
Menten, J. (2008). Steenvliegen (Plecoptera) van het Dijleland. De Boomklever 36(2): 60-65.

Overige ongewervelden

Vercoutere, B. (2006). Duinslakken in de berm? De Boomklever 34(2): 43.
Vercoutere, B. (2005). Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana). De Boomklever 33(4): 140-141.
Louette, G. & Moreau, K. (2005). De watervlooienfauna van de zuidelijke Dijlevallei. De Boomklever 33(1): 14-17.

Ongewervelden algemeen

Uyttenbroeck, R. (2014). Insecteninventarisatie voormalig Militair domein. De Boomklever 42(2): 46-54.
Thys, N. & Sterckx, G. (2013). Watergebonden ongewervelden van het Lovenaerenbroek. De Boomklever 41(2): 57-58.
Thys, N. (2013). Watergebonden ongewervelden in Wijgmaal. De Boomklever 41(1): 10-11.
Natuurstudiegroep Dijleland. (2007). Een ongewerveldenatlas voor het Dijleland. De Boomklever 35(1): 2.
Vercoutere, B., Creemers, B. & Hens, M. (2006). Verspreidingsatlas van enkele Ongewervelden in het Dijleland met nadruk op de periode 2004-2006. Natuurstudiegroep Dijleland: 110 p.
Menten, J. (2005). Insecteninventarisatie Vlaamse Natuurreservaten ‘Grootbroek’ en ‘Rodebos en Laanvallei’. De Boomklever 33(2): 48-52.
Menten, J. (2003). Ongewerveldeninventarisatie van de Koeheide (Bertem) en omgeving. De Boomklever 31(4): 110-115.

PLANTEN

Verbeke, W. (2016). Ketelheide (Overijse), een botanische evaluatie 6 maand na plaggen. De Boomklever 44(2): 42-46.
Van Landuyt, W. & De Beer, D. (2016). Mossen op dood hout in de bosreservaten van het Zonienwoud en Wijnendalebos. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 41 p.
Verbeke, W., Huvenne, P. & Brichau, I. (2015). Brabantse heide in Zoniën, een nieuwe start. De Boomklever 43(2): 40-48.
Nuyts, P. & De Greef, K. (2013). Herontdekking van Schermlevermos in Vlaams-Brabant. De Boomklever 41(3): 103-104.
Van Mechelen, C. (2013). Groendaken: eilandjes van biodiversiteit op de Leuvense daken. De Boomklever 41(2): 60-65.
Steeman, R. (2012). Prioritaire Provinciale Plantensoorten: soorten komen, soorten gaan. Brakona Jaarboek 2012: 2-11.
Roosen, H. (2011). Fladderiep in het Dijleland. De Boomklever 39(3): 69-71.
Hennebel, D. (2011). Een soortenrijke vegetatie aan de Ruelensvest te Leuven. De Boomklever 39(1): 2-5.
Vandekerkhove, K. (2011). Enkele hardnekkige misverstanden over de beuken in het Zoniënwoud Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 22-24.
Steeman, R., Vervoort, L. & Lambrechts, J. (2010). Actualisatie provinciale prioritaire plantensoorten en aanzet voor “de hotspotkaart van de bedreigde planten in Vlaams-Brabant”. Rapport Natuurpunt Studie: 51 p.
Vander Mijnsbrugge, K., Maes, B. & Baeté, H. (2008). Wilde appels in de Lage Landen bedreigd door habitatverlies en hybridisatie. Natuur.Focus 7(4): 135-139.
Taymans, J. & Mahy, G. (2008). Les landes et pelouses sur sable du Brabant sablo-limoneux (Deuxième partie). Parcs et Réserves 62(4): 4-12.
Baeten, L., Bauwens, B., De Schrijver, A., De Keersmaeker, L., Van Calster, H., Vandekerkhove, K., Roelandt, B., Beeckman, H. & Verheyen, K. (2008). Vegetatieveranderingen in het Meerdaalwoud (1954-2000). Hoe hebben een verandering in het beheer en toegenomen verzuring de vegetatie gewijzigd? Natuur.Focus 7(2): 40-45.
Hens, M., Fluyt, F. & Vercoutere, B. (2008). Natuur voor filerijders: opmerkelijke bermflora in Vlaams-Brabant. Natuur.Focus 7(1): 17-20.
Vander Mijnsbrugge, K. (2008). Wilde appel: een miskende bosvrucht. Brakona Jaarboek 2008: 124-127.
Baete, H. (2008). Vijvers, bosfruit en andere vondsten in Pruikenmakers en omgeving. Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 8-9.
Taymans, J. & Mahy, G. (2007). Les landes et pelouses sur sable du Brabant sablo-limoneux (Première partie). Parcs et Réserves 62(3): 10-16.
Hens, M. (2006). Klaverbladflora: meer dan alleen maar klaver. Botanische inventarisatie van de bermen van de E40 in Bertem en Leuven. De Boomklever 34(3): 87-93.
Menten, J. & De Beer, D. (2006). Mossen van het klaverbad E40-E314. De Boomklever 34(2): 41-42.
Hens, M. (2005). De E40 kleurt je landschap. Onverwachte orchideeënrijkdom op en rond snelwegbermen. De Boomklever 33(1): 37-42.
Menten, J. (2003). Akkergeelster na 75 jaar herontdekt in Bertem. De Boomklever 31(2): 40-43.
Stuckens, J. & Vercoutere, B. (2002). Verspreidingsatlas van de Planten in het Dijleland (1975-2002). Gedeelde uitgave door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de Natuurstudiegroep Dijleland en Flo.wer.: 354 p.
Moreau, K. (2000). Bosreservaat “Putten van de Ijzerweg”. De Boomklever 28(4): 69-70.
Mulier, J. (1977). Vochtige plantengemeenschappen in de Demervallei. De Boomklever 5(1): 4-6.

PADDENSTOELEN

Ryckeboer, N. (2016). Plateau van Leefdaal: de akkervogelhotspot van het Dijleland blijkt ook een aardsterrenhotspot te zijn. De Boomklever 44(1): 12-13.
Van den Broeck, D. & De Wit, D. (2015). Abdij van Park in Heverlee: Inventarisatie van de steenbewonende korstmossen. De Boomklever 43(3): 67-71.
Hennebel, D. (2012). Wasplaten, orchideeën van de paddenstoelen. De Boomklever 40(1): 2-6.
Steeman, R. (2010). Weer twee nieuwe wasplaten voor het Dijleland en andere leuke vondsten. De Boomklever 38(3): 63-65.
Macquoy, E. (2010). De terugkeer van het Blauwgroen trechtertje op de Koeheide. De Boomklever 38(1): 15-16.
Steeman, R. & Bergmans, B. (2009). Inventarisatie van een aantal topgebieden voor wasplaten in het dijleland. De Boomklever 37(3): 59-66.
Steeman, R. (2008). Van elfen en kabouters … Een praktische gids voor wasplaten, knotszwammen en aardtongen. De Boomklever 36(3): 86-101.
Steeman, R. (2006). Graslandpaddenstoelen: indicatoren voor schrale graslanden. Resultaten van inventarisaties in het Dijleland. De Boomklever 34(3): 78-85.
Walleyn, R. & Vandekerkhove, K. (2002). Diversiteit, ecologie en indicatorwaarde van paddestoelen op groot dood beukenhout in het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 96 p.

ATLASSEN EN OVERZICHTSWERKEN

Lewylle I., Lambrechts, J. Van de Poel, S. Gielen, K. & Jooris, R. (2019). Atlas amfibieën en reptielen van de provincie Vlaams-Brabant – Een atlas van de herpetofauna met focus op veranderingen qua verspreiding doorheen de tijd en relatieve dichtheden. Rapport Natuurpunt Studie: 195 p.
Vercoutere, B., Creemers, B. & Hens, M. (2006). Verspreidingsatlas van enkele Ongewervelden in het Dijleland met nadruk op de periode 2004-2006. Natuurstudiegroep Dijleland: 110 p.
Stuckens, J. & Vercoutere, B. (2002). Verspreidingsatlas van de Planten in het Dijleland (1975-2002). Gedeelde uitgave door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de Natuurstudiegroep Dijleland en Flo.wer.: 354 p.
Hens, M. (red). (2001). Vogels in het Dijleland. Gedeelde uitgave door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en de Natuurstudiegroep Dijleland.: 239 p.
Herroelen, P., De Fraine, R., Callebaut, E. & De Boe, J. (1978). Inventaris van de Vogels van Brabant: eerste aanvulling, 1975-1976. De Wielewaal Afdeling Brussel: 36 p.
Herroelen, P. & De Fraine, R. (1975). Inventaris van de Vogels van Brabant: 1900-1974. De Wielewaal Afdeling Brussel: 118 p.
Bequaert, M. (1964). Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Brabant in de Vallei van de Dijle. Dodonea Jaarboek 33: 55-145.
Bequaert, M. (1963). Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Brabant tussen Zenne en Dijle. Dodonea Jaarboek 31: 84-136.
Herroelen, P. (1953). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (IV). De Giervalk 43(2): 143-153.
Herroelen, P. (1953). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (III). De Giervalk 43(1): 22-28.
Herroelen, P. (1952). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (II). De Giervalk 42(4): 288-296.
Herroelen, P. (1952). Bijdrage tot de studie van de vogels van de Dijlevallei en van enkele plaatsen rond Leuven (I). De Giervalk 42(3): 222-246.
Wortelaers, F. (1946). Het Meerdaelwoud en zijn broedvogels alsook de vogels der Dijlevallei. Natuurstudiegroep Dijleland: 210 p.

BIODIVERSITEIT ALGEMEEN

Vercayie, D. & Swinnen, K. (2018). Monitoring van de ecologische infrastructuur ter ontsnippering van het Zoniënwoud. Eindrapport. Rapport Natuurpunt Studie: 100 p.
Fajgenblat, M., Nuyts, P., Lommelen, E., Bergmans, B., Jocqué, R., Stoks, R., Grootaers, G., Veraghtert, W. & Lambrechts, J. (2018). Inventarisatie van het voormalig militair domein (ontoegankelijk) in Meerdaalwoud in 2018. Natuurstudiegroep Dijleland: 59 p.
Fajgenblat, M. (2017). Routeregistratie met ObsMapp voor efficiënte monitoring van soorten. De Boomklever 45(3): 94-97.
Natuurstudiegroep Dijleland. (2017). Waarneming n° 1 000 000 op www.dijleland.waarnemingen.be. De Boomklever 45(3): 97.
Ledegen, H. (2016). Meetnetten: Monitoring van beleidsrelevante soorten met inzet van vrijwilligers. De Boomklever 44(3): 80-82.
D’Haeseleer, J., Lambrechts, J., Nijs, G., Stassen, E. & Veraghtert, W. (2014). Inventarisatie van bosrelicten in Vlaams-Brabant. Rapport Natuurpunt Studie: 188 p.
Goethals, S. (2013). Provinciedomein Kessel-Lo, verrassende stadsnatuur. De Boomklever 41(2): 50-55.
Creemers, B. (2013). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: oktober – december 2012. De Boomklever 41(2): 66-73.
Asselman, E., Beuls, I., Cockx, T., De Rijck, K. & Heirman, L. (2013). Regionale Landschappen en soortbescherming. Brakona Jaarboek 2013: 2-11.
Lambrechts, J., Boers, K., Keulemans, G., Jacobs, M., Moens, L., Renders, M., & Willems, W. (2013). Monitoring ecoduct ‘De Warande’ over de N25 in het Meerdaalwoud (Bierbeek). Resultaten van het zevende jaar na aanleg (T7: 2012) en vergelijking met de T3 en T1. Rapport Natuurpunt Studie: 93 p.
Creemers, B. (2012). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: april – september 2012. De Boomklever 40(4): 86-98.
Creemers, B. (2012). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: januari – maart 2012. De Boomklever 40(2): 29-33.
Creemers, B. (2012). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: oktober – december 2011. De Boomklever 40(1): 7-11.
Creemers, B. (2011). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: juli – september 2011. De Boomklever 39(4): 98-105.
Creemers, B. (2011). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: april – juni 2011. De Boomklever 39(3): 72-78.
Creemers, B. (2011). Dijlelandse biodiversiteit opgelijst: januari – maart 2011. De Boomklever 39(2): 40-45.
Verheyden, W. (2011). Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad. De Boomklever 39(2): 46-50.
Verheyden, W. (2011). Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad. Brakona Jaarboek 2011: 4-31.
Lambrechts, J. (2010). Monitoring van het ecoduct ‘De Warande’ over de N25 in Meerdaalwoud. De Boomklever 38(2): 34-45.

NATUURBEHEER

Hendriks, J. & Devolder, D. (2015). Start natuurinrichtingswerken aan de vijvers van Oud-Heverlee. De Boomklever 43(4): 116-119.
Tilkin, S. (2014). Kempens roodbond rund of Galloway? De Boomklever 42(4): 113-118.
Packet, J., De Becker, P., Denys, L. & Louette, G. (2013). Advies betreffende inrichting en beheer van het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (Vlaams-Brabant). Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 25 p.
Oosterlynck, P., De Becker, P., Guelinckx, R. & Hens, M. (2011). Herstel en beheer van heischrale graslanden in het voormalig militair domein in Meerdaalwoud. Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 13 p.
De Leersmaeker, L. & Vandekerkhove, K. (2008). Bosdynamiek in Pruikenmakers (Meerdaalwoud). Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 6-7.
Louette, G. (2007). Visbestand op de vijvers van de Dijlevallei gewikt en gewogen. De Boomklever 35(3): 88-92.
Baeté, H., Christiaens, B., De Keersmaker, L., Esprit, M., Van de Kerckhove, P., Vandekerkhove, K. & Walleyn, R. (2007). Bosreservaat Pruikenmakers (Meerdaalwoud): Basisrapport. Situering, standplaats, historiek en onderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 149 p.
Hens, M. (2006). Van eutrofe karperpoelen naar soortenrijke moerasgebieden? De Boomklever 34(4): 114-115.
Packet, J., Vercoutere, B. & Hens, M. (2006). Water als sleutel bij natuurgericht vijverbeheer. De Boomklever 34(4): 116-122.
Hendriks, J. & De Becker, P. (2006). Natuurdoelen, inrichting en beheer van de voormalige viskweekvijvers in de zuidelijke Dijlevallei. De Boomklever 34(4): 123-131.
Packet, J. & Vercoutere, B. (2006). Vegetaties van ondiepe alkalische ionenrijke wateren. De Boomklever 34(4): 132-138.
Hens, M., Fluyt, F. & Nef, B. (2006). Vijvers als broedgebied voor watervogels: troebele plassen niet in trek. De Boomklever 34(4): 145-149.
Vandekerkhove, K. (2006). Middelhoutbeheer in Meerdaalwoud: historische excursieverslagen lichten een tipje van de sluier Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 7-8.
Hens, M. & Boone, N. (2005). Europese natuur in het Dijleland: Habitats en soorten van de Habitatrichtlijn. De Boomklever 33(4): 130-136.
De Becker, P. (2005). Europese boshabitats in het Dijleland. De Boomklever 33(4): 137-139.
De Keersmaeker, L. & Vandekerkhove, K. (2005). Resultaten van de monitoring in het bosreservaatsdeel Everzwijnbad (Meerdaalwoud) Bosreservatennieuws van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 12-14.
De Keersmaeker, L., Baeté, H., Christiaens, B., Esprit, M., Van de Kerckhove, P. & Vandekerkhove, K. (2004). Vlaams Natuurreservaat Rodebos en Laanvallei: Monitoringrapport. Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in een kernvlakte en een transekt. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 121 p.
Baeté, H., Christiaens, B., De Keersmaker, L., Esprit, M., Van de Kerckhove, P., Vandekerkhove, K. & Walleyn, R. (2004). Bosreservaat Everzwijnbad: Basisrapport. Situering, standplaats, vegetatie, historiek en onderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 118 p.
Natuurstudiegroep Dijleland. (2002). Nat, natter, natst. De Boomklever 30(4): 102-103.
Vercoutere, B. & De Becker, P. (2002). Vernatting in de Dijlevallei. De Boomklever 30(4): 104-110.
Baeté, H., De Keersmaker, L., Van de Kerckhove, P., Christiaens, B., Esprit, M. & Vandekerkhove, K. (2002). Bosreservaat Kersselaerspleyn: Basisrapport. Algemene situering, standplaatsbeschrijving, historische kadering en overzicht wetenschappelijk onderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: 173 p.

LANDSCHAP

Van Den Eeckhaut, M., Vanwalleghem, T., Poesen, J. & Deckers, J. (2003). Kenmerken en ontstaanswijzen van ravijnen in het Meerdaalwoud. Brakona Jaarboek 2003: 6-17.

ECOLOGIE

Vanhamel, M., Lemmens, P., Souffreau, C. & De Meester, L. (2015). Vijvers in het Dijleland als modelsysteem voor de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteem functioneren. De Boomklever 43(4): 110-116.
De Tavernier, S. (1982). Hogere planten als indicatoren van bepaalde milieufactoren. De Boomklever 10(4): 2-6.

BUITEN GEKEKEN EN DE EERSTE KEER

Blockx, H. (2018). Accident de Grue. De Boomklever 46(4): 126-128.
Blockx, H. (2018). Een Boomkikker min of meer … !?! De Boomklever 46(3): 85-87.
Blockx, H. (2018). Nacht en dag. De Boomklever 46(2): 51-53.
Blockx, H. (2018). Er valt nog heel wat te interpreteren … (Tourinnes, Péruwelz, Agadir). De Boomklever 46(1): 28-29.
Blockx, H. (2017). In de Bleke (Holsbeek, 17 december 1976). De Boomklever 45(4): 116-117.
Blockx, H. (2017). Het Klauwenlegioen (Falsterbo, 23 september 2010). De Boomklever 45(3): 92-93.
Blockx, H. (2017). Een maturna maakt de lente wel … (Cote d’Or, 30 mei 2003). De Boomklever 45(2): 40-42.
Blockx, H. (2017). “The cosmic mindfucker” (Hoogwoud, 19 maart 2016). De Boomklever 45(1): 12-14.
Blockx, H. (2016). Very British, indeed … (Halastó, 19 oktober 2010). De Boomklever 44(4): 121-123.
Blockx, H. (2016). Je moet opletten of ze vliegen je mond binnen (Falsterbo, 23 september 2010). De Boomklever 44(3): 83-85.
Blockx, H. (2016). De geur van Spanje (2) (Sierra de Andujar, 12-2-2013). De Boomklever 44(2): 48-49.
Blockx, H. (2016). De geur van Spanje (1) (Sierra de Andujar, 12-2-2013). De Boomklever 44(1): 28-30.
Blockx, H. (2010). De vogel met de lelijke naam (Dalarna, 10-07-’05). De Boomklever 38(4): 99-100.
Blockx, H. (2007). Op zoek naar muizen (Veerse meer, ergens halverwege de tachtiger jaren). De Boomklever 35(4): 106-110.
Blockx, H. (2006). Fisherman’s pride (Brouwersdam/Goeree, 27-01-’85). De Boomklever 34(4): 162-164.
Blockx, H. (2006). Avond in de Evros (Evrosdelta, september ’81). De Boomklever 34(3): 66-67.
Blockx, H. (2006). Falkdalen (Vålådalen, 14-07-’05). De Boomklever 34(2): 38-40.
Blockx, H. (2006). Wachten op de regen (El Planerón, 7-04-’95). De Boomklever 34(1): 2-4.
Blockx, H. (2005). The times, they are a-changing (Knardijk, eind september ’80). De Boomklever 33(3): 98-100.
Blockx, H. (2005). Mission impossible (Meerdalwoud, 30-06-’02). De Boomklever 33(2): 46-47.
Blockx, H. (2005). Op weg naar de Zweedse lente (Kap Arkona, 10-04-’02). De Boomklever 33(1): 2-4.
Blockx, H. (2004). Stil zitten en wachten tot ik tot 3 tel! (Holdalen, juli ’04). De Boomklever 32(4): 128-130.
Blockx, H. (2004). Een slecht begin (Rügen, 13-07-’03). De Boomklever 32(2): 38-40.
Blockx, H. (2004). Het noorden wacht niet (Leucate, 15-04-’01). De Boomklever 32(1): 2-5.
Blockx, H. (2003). De Valkenkoningin (Bommeneede, 31-12-’94). De Boomklever 31(4): 106-109.
Blockx, H. (2003). I will be back (Berneray, augustus ’97). De Boomklever 31(3): 74-76.
Blockx, H. (2003). Je moet blijven proberen …. De Boomklever 31(2): 34-36.
Blockx, H. (2002). The incredible Marc (Houtribdijk, 9-02-’86). De Boomklever 30(4): 152-154.
Blockx, H. (2002). Cape Clear Magic (augustus ’95). De Boomklever 30(3): 66-69.
Blockx, H. (2002). Hoogdagen op de fjäll. De Boomklever 30(2): 26-30.
Blockx, H. (2002). El “Gran Kahn”. De Boomklever 30(1): 4-7.
Blockx, H. (2001). De laatste Kraanvogels (oktober ’97). De Boomklever 29(4): 101-104.
Blockx, H. (2001). Still no Golden Eagle (Schotland, juli ’80). De Boomklever 29(3): 73-76.
Blockx, H. (2001). Je suis, je suis: le Bouscarle de Cetti. De Boomklever 29(2): 47-53.
Blockx, H. (2001). Aiguamolls de l’emporda: “tu devrais avoir honte”. De Boomklever 29(1): 13-18.
Blockx, H. (2000). Handbagage: een mooi ding. De Boomklever 28(4): 73-76.
Blockx, H. (2000). La Loire en pleine gloire. De Boomklever 28(3): 49-53.
Blockx, H. (2000). Onderweg naar de Pyreneeën. De Boomklever 28(2): 23-27.
Blockx, H. (2000). Limni Kerkini, “Lente op zijn Hellas”. De Boomklever 28(1): 1-7.
Blockx, H. (1999). Het Smelleken en de strandparasol. De Boomklever 27(4): 91-94.
Blockx, H. (1999). Kis-Balaton: U eet beter eerst uw boterhammen op …. De Boomklever 27(2): 25-28.
Blockx, H. (1999). It must be 400 meters ahead. De Boomklever 27(1): 1-4.
Blockx, H. (1998). Op zoek naar de Laplanduil. De Boomklever 26(4): 79-83.
Blockx, H. (1994). Skräntärnä!! De Boomklever 22(4): 3-4.