Activiteiten

Zaterdag 3 februari 2018
BRAKONA contactdag
Jaarlijks organiseert BRAKONA, de Vlaams-Brabantse koepel voor Natuurstudie, een contactdag. Het is dé ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en professionele medewerkers van natuurverenigingen en natuurstudiegroepen. Een unieke kans dus om te overleggen, contacten te leggen en u te informeren over de verschillende natuurstudieprojecten in de provincie. Ook de Natuurstudiegroep Dijleland is aanwezig met een standje. Meer informatie en inschrijven op: www.brakona.be.
Locatie: Provinciehuis, Leuven

Zaterdag 10 februari 2018
Jaarvergadering Natuurstudiegroep Dijleland
Alle leden en geïnteresseerden zijn welkom op onze jaarvergadering op 10 februari 2018. Om 20u gaan we van start met een kort bestuurlijk gedeelte, gevolgd door een jaaroverzicht van 2017 in woord en beeld. Vervolgens geeft Herwig Blockx een presentatie over zijn reis naar Israël tijdens april vorig jaar. Het einde is voorzien rond 22u-22u30, waarna de receptie met hapjes en drank van start gaat.
Afspraak: 20u in het lokaal van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud op de eerste verdieping van het Oud-Gemeentehuis, Waversebaan 66, Heverlee.

Zaterdag 13 januari, 17 februari EN 17 maart 2018
Maandelijkse watervogeltellingen
Zoals ieder jaar gaan ook deze winter de officiële watervogeltellingen door in het Dijleland. Geïnteresseerden kunnen aansluiten op de telronde van de vijvers van de Dijlevallei. Telkens afspraak om 8u ’s morgens stipt aan Oud-Heverlee station. Einde voorzien tegen de middag. Geef een seintje aan Luc Hendrickx bij interesse (luchendrickx2003@yahoo.com, 0477 19 28 35).
Op 13 januari 2018 gaan ook de slaapplaatstellingen van Aalscholvers en zilverreigers door. Wie weet heeft van slaapplaatsen van deze soorten: geef deze zeker in op waarnemingen.be.

Zaterdag 27 januari & 17 februari 2018
Meeuwentellingen
Sinds 2017 proberen we de bewegingen van meeuwen binnen en buiten onze regio in kaart te brengen. Ook in het voorjaar van 2018 gaan we hier mee door. Op zaterdag 27 januari 2018 gaat de nationale slaapplaatstelling van meeuwen door en zullen we in onze regio op verschillende plaatsen de activiteit van meeuwen optekenen. Op 17 februari zal tegelijk met de watervogeltelling eveneens een telling plaatsvinden. Meer details zullen voor elke telling worden gecommuniceerd via de mailinglijst van de Natuurstudiegroep en de Facebookpagina van de Natuurstudiegroep Dijleland. Meer informatie bij Kelle Moreau, kelle.moreau@gmail.com, 0486/12 58 77.

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
Big Day 2018
Op zaterdagavond 5 mei gaat de 11e Big Day van start. Op 24u tijd proberen we dan met z’n allen zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen in het Dijleland. Details volgen in het volgende nummer van De Boomklever, maar noteer beide dagen alvast in uw agenda.