Activiteiten

15 MEI 2017
Pop-up luisteravond Veenmol

Als we het weerbericht mogen geloven, belooft het woensdag een schitterende avond te worden om Veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa) waar te nemen. Iedereen is welkom om aan te sluiten op onze luisteravond in zandgroeve Ganzeman in Neerijse. Deze zandgroeve is een van de weinige gekende vindplaatsen in het Dijleland van dit fascinerende insect. Met dit goede weer maken niet alleen veel kans om Veenmollen te horen, we zullen wellicht ook getrakteerd worden op een Vroedmeesterpadconcert. De zandgroeve is op andere momenten ontoegankelijk voor het publiek, een mooie kans dus om dit gebied te bezoeken.

Afspraak om 21u15 bij het kruispunt Ganzemanstraat/Kleine Puystraat in Neerijse (https://goo.gl/maps/NVS4TQSK8M72). Rond dit kruispuntje is voldoende parkeergelegenheid voor wie met de wagen komt. De luisteravond zal vermoedelijk een uurtje duren. Vooraf inschrijven hoeft niet. Mochten de weersomstandigheden erg verslechteren, zal de luisteravond verplaatst worden. Dit zal dan via de mailinglijst en facebookpagina van de NSGD aangekondigd worden. Contacteer bij twijfel nsgdijleland@gmail.com.

In de maand die volgt kunnen hopelijk nog andere locaties ontdekt worden waar de Veenmol voorkomt, om de verspreiding beter in kaart te brengen. Waarschijnlijk volgen nog enkele andere aangekondigde zoekavonden in de streek. Omdat de waarneemkansen sterk weersafhankelijk zijn, zullen deze last minute aangekondigd worden. Uiteraard zouden we iedereen ook willen vragen om los van deze georganiseerde avonden aandacht te schenken aan deze soort en bij valavond actief op zoek gaan. Veenmollen worden voornamelijk aangetroffen in vochtige en humusrijke graslanden en veengebieden en vertonen vaak een voorkeur voor afhellende stukken vlakbij water met een wisselende waterstand zoals slootkanten en oeverzones van poelen, plassen en vennen. Ook moestuinen en volkstuintjes zijn erg populair bij de soort. Op een warme avond in mei heb je de grootste kans om de lang aanhoudende triller van de mannetjes te horen. Wie het geluid nog niet kent kan het via deze link beluisteren.

De luisteravond wordt georganiseerd door de Natuurstudiegroep Dijleland en Natuurpunt Druivenstreek, op initiatief van de Sprinkhanenwerkgroep Saltabel van Natuurpunt.

15 JUNI – 7 JULI 2017
Zoekavonden Vuurvliegjes

In 2016 gingen we ook voor het eerst actief op zoek naar Glimwormen in de regio, en dan voornamelijk naar de Kleine glimworm (Lamprohiza splendidula), beter bekend als het Vuurvliegje. Vorig jaar werden meerdere successen geboekt en ontdekten we meerdere nieuwe vindplaatsen in onze regio. Ook dit jaar zetten we onze zoektocht naar nieuwe populaties van dit haast magische kevertje voort … en wie weet kunnen we dit jaar eindelijk de aanwezigheid van Vuurvliegjes vaststellen in het Meerdaalwoud of Heverleebos. Het inventariseren van Vuurvliegjes zal zowel gebeuren tijdens zoekavonden (tussen 22u30 en 23u15) als d.m.v. vuurvliegvriendelijke valletjes die overdag geplaatst en gecheckt worden, en dit in de periode tussen 15 juni en 7 juli, wanneer de soort actief is. Bezoek de projectpagina op onze website www.natuurstudiegroepdijleland.be/glimwormen voor meer informatie. Ook deze inventarisatiemomenten zijn sterk weersafhankelijk. Hou daarom onze website, Facebookpagina of mailinglijst in de gaten, of stuur een mailtje naar nsgdijleland@gmail.com om op de hoogte gehouden te worden. Enkele bevriende verenigingen organiseren jaarlijks ook vuurvliegjeswandelingen in de streek, ideaal om kennis te maken met deze soort.

EIND JUNI 2017
Opleidings- en zoekavond Vliegend hert

Deze avond zal (onder voorbehoud) plaatsvinden in Overijse in het kader van het Meetnet Vliegend hert. Zie ook het bijhorende artikel elders in dit nummer.