Welkom

De Natuurstudiegroep Dijleland is een regionale werkgroep van Natuurpunt, gericht op de studie van de natuur en de biodiversiteit in het Dijleland. De Natuurstudiegroep is een groep gedreven mensen die zich in hun vrije tijd toeleggen op het observeren, bestuderen, inventariseren en fotograferen van wilde planten en dieren in het Dijleland. Wij werken hiervoor samen met de nationale studiekoepel van Natuurpunt, Natuurpunt Studie, het Vlaams-Brabantse natuurstudieplatform, Brakona, de Vogelwerkgroep Oost-brabant, het Regionaal Landschap Dijleland, het Agentschap voor Natuur en BosNatagora Brabant Wallon en de regionale natuurpunt-vereniging, Natuurpunt Oost-Brabant. Binnen Natuurpunt Oost-Brabant zijn wij actief binnen het werkingsgebied van de lokale afdelingen: Natuurpunt Leuven, Natuurpunt BertemNatuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt Herent en Natuurpunt Kortenberg. Wij hebben tevens een nauwe samenwerking met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

Werkgebied van de Natuurstudiegroep Dijleland.

De Natuurstudiegroep organiseert en coördineert een ruime waaier aan activiteiten en projecten:

  • excursies waarbij gericht een bepaalde soort(groep) en/of een gebied geïnventariseerd wordt (bvb. vlinders, watervogels, paddenstoelen, …). Deze activiteiten kaderen doorgaans in een regionaal of landelijk inventarisatieproject.
  • excursies naar gebieden buiten het Dijleland om soorten beter te leren kennen of om te leren uit de ervaringen in andere grote natuurgebieden.
  • praatcafés waarbij actieve veldwaarnemers ervaringen uitwisselen en plannen smeden voor nieuwe inventarisaties.
  • eigen projecten voor de opvolging van “onze speciallekes”, zoals de Iepenpage, de Bronlibel, de Hamster e.d.m.

De Natuurstudiegroep publiceert het driemaandelijkse tijdschrift De Boomklever. Bezoek ons digitaal archief om onze gepubliceerde nummers en artikels te verkennen en te lezen.

De Natuurstudiegroep verzamelt, archiveert en publiceert waarnemingen en meldingen van plant- en diersoorten in het Dijleland. Waarnemers kunnen hun gegevens online invoeren op dijleland.waarnemingen.be. Met onze mailinglijst en onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van recente waarnemingen, nieuws over activiteiten, en dergelijke meer. Op Facebook kunt u onze pagina liken.

De Natuurstudiegroep informeert en adviseert beheerders van natuurgebieden, particulieren en studiebureaus over de ecologie, de verspreiding en het beschermen van plant- en diersoorten.

En dan nu het veld in!

Luc Hendrickx
Voorzitter van de Natuurstudiegroep Dijleland