Welkom

De Natuurstudiegroep Dijleland is een regionale werkgroep van Natuurpunt vzw, gericht op de studie van de natuur en de biodiversiteit in het Dijleland. De Natuurstudiegroep is een groep gedreven mensen die zich in hun vrije tijd toeleggen op het observeren, bestuderen, inventariseren en fotograferen van wilde planten en dieren in het Dijleland. Wij werken hiervoor samen met de nationale studiekoepel van Natuurpunt, Natuurpunt Studie vzw, het Vlaams-Brabantse natuurstudieplatform, Brakona, de Vogelwerkgroep Oost-brabant, het Regionaal Landschap Dijleland, hetAgentschap voor Natuur en BosNatagora Brabant Wallon en de regionale natuurpunt-vereniging, Natuurpunt Oost-Brabant. Binnen Natuurpunt Oost-Brabant zijn wij actief binnen het werkingsgebied van de lokale afdelingen: Natuurpunt LeuvenNatuurpunt BertemNatuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt Herent en Natuurpunt Kortenberg. Wij hebben tevens een nauwe samenwerking met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

De Natuurstudiegroep organiseert en coördineert een ruime waaier aan activiteiten en projecten:

  • excursies waarbij gericht een bepaalde soort(groep) en/of een gebied geïnventariseerd wordt (bvb. vlinders, watervogels, paddenstoelen, …). Deze activiteiten kaderen doorgaans in een regionaal of landelijk inventarisatieproject.
  • excursies naar gebieden buiten het Dijleland om soorten beter te leren kennen of om te leren uit de ervaringen in andere grote natuurgebieden.
  • praatcafés waarbij actieve veldwaarnemers ervaringen uitwisselen en plannen smeden voor nieuwe inventarisaties.
  • eigen projecten voor de opvolging van “onze speciallekes”, zoals de Iepenpage, de Bronlibel, de Hamster e.d.m.

De Natuurstudiegroep publiceert het driemaandelijkse tijdschrift De Boomklever.

De Natuurstudiegroep verzamelt, archiveert en publiceert waarnemingen en meldingen van plant- en diersoorten in het Dijleland. Waarnemers kunnen hun gegevens online invoeren op dijleland.waarnemingen.be. Met onze yahoogroep en onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van recente waarnemingen, nieuws over activiteiten, … Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/natuurstudiegroepDijleland.

De Natuurstudiegroep informeert en adviseert beheerders van natuurgebieden, particulieren en studiebureaus over de ecologie, de verspreiding en het beschermen van plant- en diersoorten.

En dan nu het veld in!

Luc Hendrickx
Coördinator van de Natuurstudiegroep Dijleland

Bookshelf 2.0 developed by revood.com