Op zoek naar de Veenmol in het Dijleland

De Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa) is een van de grootste insecten van Europa en is met zijn bijzonder uiterlijk op zijn minst intrigerend te noemen. Het Dijleland kent momenteel slechts een handvol locaties waar de aanwezigheid van de Veenmol vastgesteld is geweest. Veenmollen worden voornamelijk aangetroffen in vochtige en humusrijke graslanden en veengebieden en vertonen vaak een voorkeur voor afhellende stukken vlakbij water met een wisselende waterstand zoals slootkanten en oeverzones van poelen, plassen en vennen. Ook moestuinen en volkstuintjes zijn erg populair bij de soort. Op een warme avond in mei heb je de grootste kans om de lang aanhoudende triller van de mannetjes te horen. Wie het geluid nog niet kent en niet kan wachten op onze luister- en zoekavonden, kan het via deze of deze link beluisteren.

Om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van de Veenmol in het Dijleland, organiseert de Natuurstudiegroep Dijleland i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek luister- en zoekavonden, op initiatief van de Sprinkhanenwerkgroep Saltabel van Natuurpunt. Ook in 2017 zullen meerdere avonden georganiseerd worden. Door de sterke weersafhankelijkheid van de slaagkansen, zullen deze activiteiten kort op voorhand aangekondigd worden op deze pagina, onze activiteitenkalender, onze Facebookpagina en onze maillinglijst.
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten op deze avonden.

Uiteraard zouden we iedereen ook willen vragen om los van deze momenten aandacht te schenken aan deze soort. Weet u ergens een populatie Veenmollen zijn, eventueel lang geleden? Aarzel dan zeker niet om deze op waarnemingen.be te plaatsen of deze met zoveel mogelijk details door te mailen naar nsgdijleland@gmail.com.