Trektelposten

Trektelpost Bredeweg

Beschrijving

Langs de Bredeweg in Leefdaal ligt de trektelpost Bredeweg. De Bredeweg is de oude Romeinse heirbaan van Leuven naar Duisburg en waar deze over het hoogste
punt van het leemplateau loopt, heeft men in alle windrichtingen een schitterend uitzicht over de omgeving. Dit is dan ook dé trektelpost bij uitstek
van de regio. Het weidse uitzicht maakt dat zowel vogels boven de Dijlevallei, boven Leuven als boven de Brabantse steilrand al van ver kunnen opgepikt
worden. Het akkerlandschap met verspreide bosjes maakt dat tussen het trekgeweld door ook interessante pleisteraars zoals Paapjes of Tapuiten op de akkers
en roofvogels zoals Rode wouwen, Haviken of kiekendieven kunnen gezien worden. Zeker voor ter plaatse jagende roofvogels is deze trektelpost interessanter
dan die aan het Pompstation van Meerbeek.

Kenmerkende soorten

Het vroege najaar doet bij menige trektelfanaat het hart sneller slaan. Vanaf half augustus komt de trek op gang met als typische vroegtrekkers (dan nog
overwegend Afrikatrekkers) Gele Kwikstaart, Boompieper en Duinpieper (één van de specialiteiten!). Als leuke eerste krenten is er de mogelijkheid
om een Visarend te zien overtrekken, en wie weet wel een Zwarte Ooievaar.

De piek van de trekperiode valt echter in september en oktober (voornamelijk van half september tot half oktober). Vooral de zangvogeltrek kan bij momenten
spectaculair zijn. Soorten die hier massaal (kunnen) doortrekker zijn: Vink, Keep, Veldleeuwerik, Graspieper, Koperwiek, Kramsvogel, Spreeuw, Kievit en
Houtduif. Onder de vaste waarden noteren we o.a. de drie soorten Kwikstaarten, Zwaluwen, Boomleeuwerik, Zanglijster, Aalscholver, Buizerd, Sijs, Rietgors,
Geelgors en Ringmus. Rode Wouw, Smelleken en Slechtvalk worden vrijwel jaarlijks gezien. De meer ervaren trekteller kan tussen de roepjes van het
overvliegend grut mogelijk een Grote Pieper, Roodkeelpieper of een Ijsgors herkennen.

Goede trekteldagen zijn sterk weersafhankelijk en echt goede trek treedt vooral op als het na een lange periode van slecht weer plots terug mooi wordt.
Rustig en stabiel weer is dan interessant. Zuidwestenwind daarentegen houdt de trek op. Een strak blauwe lucht (in trektellersjargon “de blauwe hel”) is
ook weer niet goed omdat veel zangvogels dan hoog overkomen en erg moeilijk op te pikken zijn tegen de blauwe hemel.

De laatste jaren krijgt de trek soms nog en staartje tot een eind in november met vaak nog interessante soorten zoals Barmsijs en Appelvink.

Bereikbaarheid

Zie bij het leemplateau.

Trektelpost Pompstation van Meerbeek

Beschrijving

De laatste jaren is een nieuwe trektelpost aan het Pompstation van Meerbeek ook erg opgekomen. De omgeving van het waterpompstation te Meerbeek leent zich
uitstekend voor het observeren van vogels. Op dit hoog gelegen plateau met akkers, houtkanten en bosranden, valt er elk jaar wel iets te beleven.

De trektelpost is gelegen vlak op de Brabantse steilrand die in Meerbeek plots uit de Vlaamse vlakte oprijst. Met helder weer lijkt Vlaanderen zo aan je
voeten te liggen en is het zicht ronduit spectaculair: van het Atomium kijk je over de Sint-Romboutstoren in Mechelen zo tot aan de rookpluim van de
kerncentrale van Doel.

De omliggende kleine bosjes en hagen zijn zeer interessant voor trekkende zangvogeltjes en op de akkers en gazonnetjes aan het Pompstation pleistert er op
goede dagen ook heel wat.

Het grote voordeel van deze telpost is dat de vogels vaak laag en mooi overvliegen doordat ze net tegen de steilrand opbotsen. In tegenstelling tot de
Bredeweg zijn er wel minder gemakkelijk pleisterende roofvogels waar te nemen.

Kenmerkende soorten

Over het algemeen genomen kunnen grosso modo dezelfde soorten gezien worden in hetzelfde tijdsvenster als op de trektelpost Bredeweg.

Vooral bij heldere nachten en een oosten- tot zuidoostenwind loont het soms de moeite om je ’s ochtends vroeg naar het pompstation te begeven en de buurt
te gaan afspeuren voor wat er gedurende de ochtend zoal is neergestreken. Zeldzamere soorten zoals Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Boompieper,..
ja zelfs een Ortolaan kan je dan waarnemen. Tijdens dergelijke dagen kun je, met een beetje geluk, eigenlijk alles aantreffen.

Tegen de middag is het tijd om het luchtruim af te speuren naar voorbijtrekkende roofvogels. Daarvoor is het pompstation ideaal gelegen met een wijds zicht
over de Molenbeekvallei, over het Grevensbos, het Eikenbos en de omliggende akkers. In een straal van 5 km kan je eigenlijk alles wat passeert te zien
krijgen. Reeds waargenomen soorten zijn Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Visarend, Buizerd, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Smelleken,
Sperwer en Havik. Dagen van goede trek zijn moeilijk te voorspellen en daarom heb je een beetje geluk en geduld nodig. Het weidse uitzicht laat dromen van
de zeldzame dagen met massale Kraanvogeltrek over Vlaanderen. Dan moet je met een goede telescoop in staat kunnen zijn om heel wat groepjes mooi op te
pikken.

De voorjaarstrek is niet zo spectaculair en massaal als de najaarstrek maar de vogels zijn in het voorjaar in een prachtig zomerkleed en kunnen zelfs op
trek zingend worden waargenomen. Zo zijn er elk voorjaar wel Paapjes, Tapuiten, Graspiepers en Gele kwikstaarten rond het Pompstation te zien.

Bereikbaarheid

Deze trektelpost is gelegen langs de Heerbaan (Meerbeek), aan de westkant van de Hulstbergstraat. De auto kan men bovenaan aan het pompstation kwijt.

Frederik Fluyt & Axel Smets