Activiteiten

VOORJAAR 2019
Voorjaarstrektellingen
Naar jaarlijkse gewoonte worden er op de belangrijke momenten tijdens het trekseizoen verschillende trektelposten in de regio bezet. Iedereen is daarbij welkom, van nieuwsgierigen tot doorwinterde trektellers! Met de Trektelmodule kan je het determineren van overvliegende zangvogels inoefenen. Op onze website vind je ook info over de verschillende trektelposten in onze regio. Zin om eens mee te doen? Contacteer Gert Vandezande (trektellen.dijleland@gmail.com).

ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 MEI 2019
Big Day 2019
Op zaterdag 4 mei 2019 om 22u gaat de twaalfde editie van de Big Day van start, een initiatief van de Natuurstudiegroep Dijleland waarbij we op 24u tijd samen zoveel mogelijk vogelsoorten proberen waar te nemen in het Dijleland. Nieuw aan deze editie is dat het zoekgebied niet meer stopt aan de taalgrens. Natuurstudiegroep Dijleland en Natagora Brabant wallon slaan immers de handen in elkaar om dit jaar het volledige Dijleland te doorzoeken, aan weerszijden van de taalgrens. Naast een zo hoog mogelijk aantal binnen ons eigen werkgebied, streven we met onze Waalse collega’s ook naar een zo groot mogelijk totaal aantal voor het volledige Dijleland. Alle informatie vindt u op deze pagina.

DIVERSE DATA
Atlasproject van de lichenen in de provincie Vlaams-Brabant
De Vlaams-Brabantse lichenenwerkgroep wil in 2019 starten met de inventarisatie van de korstmossen in de provincie Vlaams-Brabant. Bedoeling is onder andere het bouwkundig erfgoed (kerken, abdijen, kastelen, oude gebouwen,…) en landschapselementen (alleenstaande bomen, bomenrijen, hagen,…) in de provincie te inventariseren. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar het Dijleland, maar het is de bedoeling dit uit te breiden naar alle interessante plaatsen van de provincie. Geïnteresseerden kunnen volgende data noteren:
23 maart: 9u kerk van Bertem
27 april: 9u30 Bosmuseum Jan van Ruusbroec Hoeilaart
11 mei: 9u kerk van Tervuren
8 juni: 9u kerk van Moorsel
7 september: 9u kerk van Overijse
5 oktober: kerk van Neerijse
16 november: kerk van Korbeek Dijle.
Best stevig schoeisel en regenkledij aandoen. Een goede loupe is nodig om de korstmossen te determineren. Beginners zijn zeker welkom. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Filip Fleurbaey (ffleurbaey[at]skynet.be) of Daniel Dewit (daniel.dewit[at]outlook.be).