Welkom bij de soortenfiches van de Trektelmodule. Op deze pagina vind je fiches van een 50-tal vogelsoorten die overdag op trek waargenomen kunnen worden. Maak gebruik van onderstaand overzicht om naar een soort(groep) naar keuze te navigeren. Deze navigatiebalk kan onder elke soortenfiche opengeklikt worden om van soort(groep) te veranderen. Gierzwaluwen Gierzwaluw Leeuweriken Veldleeuwerik – Boomleeuwerik – … Meer lezen over