NIEUW! Hebt u al gemerkt dat er vanaf nu ook soortenfiches beschikbaar zijn van steltlopersoorten in de Trektelmodule? Neem gauw een kijkje op deze pagina.

Welkom bij de soortenfiches van de Trektelmodule. Op deze pagina vind je fiches van een vijftigtal zangvogelsoorten die overdag op trek waargenomen kunnen worden. Maak gebruik van onderstaand overzicht om naar een soort(groep) naar keuze te navigeren. Deze navigatiebalk kan onder elke soortenfiche opengeklikt worden om van soort(groep) te veranderen.

GierzwaluwenGierzwaluw

LeeuwerikenVeldleeuwerikBoomleeuwerikStrandleeuwerik

ZwaluwenBoerenzwaluwHuiszwaluwOeverzwaluw

PiepersGraspieperWaterpieperBoompieperRoodkeelpieperDuinpieperGrote Pieper

KwikstaartenWitte KwikstaartGrote Gele KwikstaartGele Kwikstaart

PestvogelsPestvogel

LijstersMerelBeflijsterZanglijsterGrote LijsterKoperwiekKramsvogel

MezenZwarte MeesKoolmeesPimpelmeesStaartmeesBuidelmeesBaardmannetje

SpreeuwenSpreeuw

HeggenmussenHeggenmus

MussenHuismusRingmus

VinkenVinkKeepKneuGroenlingSijsEuropese KanarieBarmsijsPutterAppelvinkKruisbekGoudvink

GorzenRietgorsGeelgorsOrtolaanIJsgorsSneeuwgors

Terug naar de startpagina

GIERZWALUWEN

Gierzwaluw
Apus apus

FR Martinet noir

EN Swift

DE Mauersegler

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Vleugels sikkelvormig
 2. Gevorkte staart
 3. Donkerbruine zwaluwachtige vogel die op afstand zwart lijkt

© Vreelust & Jasper Koster (zitfoto’s) – Eddy Vaes (a), Niels Van Doninck (b), Eddy Vaes (c), Eddy Vaes (d), Adri Clements (e), Arjan Boele (f), Adri Clements (g) & Adri Clements (h) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Diverse schrille, monotone, doordringende en schreeuwende klanken

0:05
Lars Buckx CC-BY-NC-ND


LEEUWERIKEN

Veldleeuwerik
Alauda arvensis

FR Alouette des champs

EN Skylark

DE Feldlerche

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Spitse vleugels
 2. Langere staart dan Boomleeuwerik – Staartvork meestal duidelijk zichtbaar
 3. Witte buitenste staartpennen
 4. Witte vleugelachterrand
 5. Op afstand rukkige, lijsterachtige vlucht waarbij de Veldleeuwerik in verhouding tot het lichaam grotere vleugels heeft dan lijsters

© Siebe Wiersma & Jan Aalders (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Jan Erik Kikkert (b), Guido Vaes (c), Joachim Pintens (d) & Sjaak Schilperoort (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Rollend ‘prrriet’ of ‘prruut’ soms fluitend ‘prrlie’

0:19
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA

0:32
julien Rochefort CC-BY-NC-SA

0:18
Jarek Matusiak CC-BY-NC-SA


Boomleeuwerik
Lullula arborea

FR Alouette lulu

EN Wood lark

DE Heidelerche

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Opvallend korte, afgesneden staart
 2. Korte, brede, ronde vleugels
 3. Zwart-wit-zwart patroon op de vleugelboeg
 4. Witte punten aan staarteinde, geen witte buitenste staartpennen
 5. Vliegt trager dan Veldleeuwerik
 6. Golvende vlucht

© Siebe Wiersma & Willem Adema (zitfoto’s) – Eddy Vaes (a), Eddy Vaes (b) & Maarten Sluijter (c) & Eduard Opperman (d) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Muzikaal jodelend ’tliewie’  of  ‘duulowie’

0:37
Patrik Åberg CC-BY-NC-SA

0:12
Herman van Oosten CC-BY-NC-SA

0:20
Matthias Hemprich CC-BY-NC-SA


Strandleeuwerik
Eremophila alpestris

FR Alouette haussecol

EN Shore lark

DE Ohrenlerche

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Spitse vleugels
 2. In vlucht relatief lange zwartachtige staart met witte zijzomen
 3. Bovenzijde grijsbruin, onderzijde vaalwit
 4. Verschilt van andere leeuweriken door opvallend koppatroon, zwart-lichtgelige gezichtstekening, zwart tot grijs op voorkruin, teugels, wangen en borst
 5. Doet bijna pieperachtig slank aan

© Marc Kolkman & Tim van der Meer (zitfoto’s) – Garry Bakker (a), Edzard Osinga (b), Joachim Bertrands (c), Fred Visscher (d), Arjan Boele (e) & Pieter Cox (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Heldere ‘tsih ti ti‘-roepen of een enkelvoudig ‘tsiep‘

0:18
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:13
Vincent Sanders ©

0:09
Jorick van de Westeringh CC-BY-NC-ND


ZWALUWEN

Boerenzwaluw
Hirundo rustica

FR Hirondelle rustique

EN Barn swallow

DE Rauchschwalbe

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Donkere keelvlek en borstband
 2. Diepgevorkte staart
 3. Iriserend donkerblauwe bovenkant
 4. Groter dan Huiszwaluw – Soepelere vlucht en maakt elegante koerswijzigingen in horizontale en verticale richting
 5. Vleugelslag trager dan Huiszwaluw

© Francois Exelmans & Pieter Hilgeman (zitfoto’s) – Arjan Boele (a), Eddy Vaes (b), Arjan Boele (c), Cor Kessels (d) & Arjan Boele (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving

0:15
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA

0:14
Jeroen Veeken ©

0:37
Jeroen Veeken ©


Huiszwaluw
Delichon urbicum

FR Hirondelle de fenêtre

EN House martin

DE Mehlschwalbe

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte keel (vaak snoezelig) en witte onderzijde.
 2. Vaag borstbandje bij jonge vogels in najaar
 3. Minder diep- gevorkte staart en witte stuit
 4. Geen verlengde staartpennen
 5. Kleiner dan Boerenzwaluw en snellere vlucht met soms langdurige glijpauzes
 6. Vliegt gemiddeld hoger dan Boerenzwaluw. Trekt soms ook door in etages (‘gestapeld’) boven elkaar. Soms abrupte fladderende stijgingen (Boerenzwaluw eerder zwieriger)

© Frank Neijts & Gert Vandezande (zitfoto’s) – Bas van de Meulengraaf (a), Joachim pintens (b), Ran Schols (c), Peter Boltjes (d), Maarten van Kleinwee (e) & Ran Schols (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving

0:39
maudoc CC-BY-NC-ND

0:13
Eddy Scheinpflug CC-BY-NC-SA

0:30
Eddy Scheinpflug CC-BY-NC-SA


Oeverzwaluw
Riparia riparia

FR Hirondelle de rivage

EN Sand martin

DE Uferschwalbe

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Duidelijk afgetekende grijsbruine borstband
 2. Staart ondiep gevorkt
 3. Grijsbruine bovenzijde
 4. Donkere ondervleugel met wat contrast tussen donkere dekveren en zwak doorschijnende slagpennen
 5. Kleinere zwaluw
 6. Vleugelslag vergelijkbaar met Boerenzwaluw maar met hogere frequentie

© Herman Blockx & Frank Neijts (zitfoto’s) – Ruud Bouwman (a), Eddy Vaes (b), Arjan Boele (c), Pieter Gorissen (d), Eddy Vaes (e), Aat Schaftenaar (f) & Eddy Vaes (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving

0:18
Sonnenburg CC-BY-NC-SA

0:40
Fernand DEROUSSEN CC-BY-NC-ND

0:48
Bart Gras CC-BY-NC-SA


PIEPERS

Graspieper
Anthus pratensis

FR Pipit farlouse

EN Meadow pipit

DE Wiesenpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Ronde vleugels
 2. Maakt eenkleurige, vrij donkere indruk
 3. Spartelende, weinig vorderende vlucht waarbij enkele vleugelslagen afgewisseld worden met boogje
 4. Soms grote doortrekkende groepen, ook ’s avonds

© Tony Parmentier & Gert Vandezande (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Rob Floor (b), Eduard Opperman (c), Leo Janssen (d), Alex Bos(e) & Eduard Opperman (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘ist-ist’, vaak in reeksen gebracht

0:10
Herman van der Meer CC-BY-NC-ND

0:09
Piotr Szczypinski CC-BY-NC-ND

0:27
Jelmer Poelstra CC-BY-NC-ND


Waterpieper
Anthus spinoletta

FR Pipit spioncelle

EN Water pipit

DE Bergpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Contrastrijker dan Graspieper – bovenzijde donker, onderzijde licht en maakt ook minder groene/gele indruk
 2. Groter en met iets langere staart dan Graspieper
 3. Vliegt rustiger dan Graspieper

© Jo De Pauw & Frank Neijts (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Kees de Leeuw (b), Loes Willebrand (c), Arjan Boele (d), Ran Schols & Joachim Pintens (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Roep minder piepend, explosiever en scherper dan Graspieper. Sterk gelijkend op roep van Oeverpieper

0:13
Ruud van Beusekom CC-BY-NC-ND

0:07
Marco Dragonetti CC-BY-NC-ND


Boompieper
Anthus trivialis

FR Pipit des arbres

EN Tree pipit

DE Baumpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Contrastrijk van de lichte buik afgegrensde donkere borst
 2. Regelmatigere vlucht dan Graspieper
 3. Langzamer vliegend dan Witte Kwikstaart en Duinpieper, sneller dan Graspieper
 4. Vlucht meer vinkachtig
 5. Langere staart dan Graspieper, waardoor meer golvende vlucht ontstaat
 6. Trekt alleen tot hooguit in kleine groepjes door

© Pieterbj van den Berg & Robert Pieters (zitfoto’s) – Sjaak Schilperoort (a), Eduard Opperman (b), Ran Schols (c), Ran Schols (d), Ran Schols (e) & George Tanis (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Schril en onzuiver, gerekt ‘psie’ soms ook ‘tsip’

0:06
Piotr Szczypinski CC-BY-NC-ND

0:14
Eddy Scheinpflug CC-BY-NC-SA

0:15
Alan Dalton CC-BY-NC-ND


Roodkeelpieper
Anthus cervinus

FR Pipit à gorge rousse

EN Red-throated pipit

DE Rotkehlpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Vliegsnelheid en golfvlucht vergelijkbaar met Boompieper

© Gert Vandezande & Tom Vandezande (zitfoto’s) – Aat Schaftenaar (a), Joachim Pintens (b), Jasper Mussche (c), Kees de Leeuw (d), Alex Bos (e) & Alex Bos (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Langgerekter, hoger en zuiverder dan Boompieper

0:25
Albert Lastukhin CC-BY-NC-SA

0:10
Jochen Völlm CC-BY-NC-SA

0:16
Toon Jansen CC-BY-NC-SA


Duinpieper
Anthus campestris

FR Pipit rousseline

EN Tawny pipit

DE Brachpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Zandkleurig tot vaalbruin
 2. Slank met lange staart
 3. Meestal alleen of met twee, zeer zelden kleine groepjes

© Frank Neijts & Ran Schols (zitfoto’s) – Ger de Hoog (a), Pieter Cox (b), Ger de Hoog (c), Ran Schols (d), Eddy Vaes (e) & Ran Schols (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Musachtige ‘tsilp’-roep of ‘chup’

0:05
Bart Gras CC-BY-NC-SA

0:06
Matthias Feuersenger CC-BY-NC-ND

0:08
Toon Jansen CC-BY-NC-SA


Grote Pieper
Anthus richardi

FR Pipit de Richard

EN Richard’s pipit

DE Spornpieper

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Borst duidelijk contrasterend met de lichte onderkant
 2. Dikkere buik dan Graspieper
 3. Grote vleugels met brede basis, lange staart
 4. Stevige snavel
 5. Sterk golvende vlucht

© Marcel Klootwijk & Dirk Eykemans (zitfoto’s) – Aat Schaftenaar (a), Sjaak Schilperoort (b) & Thomas Luiten (c), Thomas Luiten (d), Jorrit Vlot (e), Thomas Luiten (f), & Thomas Luiten (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsrip’ of ‘rrihp’, heel krachtig met duidelijke r-klank in tegenstelling tot Duinpieper

0:18
Hans Matheve CC-BY-NC-ND

0:05
jeroenveeken@gmail.com CC-BY-NC-SA

0:31
Thijs Fijen CC-BY-NC-SA


KWIKSTAARTEN

Witte Kwikstaart
Motacilla alba

FR Bergeronnette grise

EN White wagtail

DE Bachstelze

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Zwak aangeduide licht witte vleugelstreep op betrekkelijk lichtgekleurde vleugel
 2. Altijd zwarte keelband
 3. Witte partijen kunnen soms geelachtig uitzicht vertonen
 4. Lange staart
 5. Opvallend golvende vlucht

© Alberts & fs Martens (zitfoto’s) – Eddy Vaes (a), Adri Clements (b), Marc Dijksterhuis (c), Ran Schols (d), Ran Schols (e) & Jeroen Veken (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsjilip’ , geheugensteun ‘kziewit’

0:03
Tim de Boer ©

0:36
Jeroen Veeken ©

0:15
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA


Grote Gele Kwikstaart
Motacilla cinerea

FR Bergeronnette des ruisseaux

EN Grey wagtail

DE Gebirgsstelze

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Opvallend witte streep op (donkere) ondervleugel
 2. Zeer lange staart
 3. Vlucht met zeer lange en diepe golven
 4. Nooit in fikse groepen, vaak alleen tot in groepjes van een paar ex.

© Herman Blockx & Marcel van Os (zitfoto’s) – Adri Clements (a), Eduard Opperman (b), Arjan Boele (c), Craig Round (d), Ran Schols (e), Craig Round (f) & Eduard Opperman (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsip’ of ’tsitsik‘, metaalachtiger en scherper dan van Witte Kwikstaart

0:06
Jordi Calvet CC-BY-NC-ND

0:18
Jarek Matusiak CC-BY-NC-ND

0:05
Jarek Matusiak CC-BY-NC-SA


Gele Kwikstaart
Motacilla flava

FR Bergeronnette printanière

EN Yellow wagtail

DE Schafstelze

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Kwikstaart met de kortste staart en zwakke golfvlucht
 2. Geen opvallende vleugelstreep
 3. Onderzijde gelijkmatig geel. Vogels kunnen in de herfst een vaalzandkleurige indruk maken zoals de Duinpieper
 4. Vaak in groepjes doortrekkend

© Robert Pieters & Alex Bos (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Eddy Vaes (b), Kees de Leeuw (c), Arjan Boele (d), Adri Clements (e) & Adri Clements (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Hoog wat doordringend ‘psie’

0:48
Niels Krabbe CC-BY-NC-SA

0:12
Jeroen Veeken ©

0:09
Eddy Scheinpflug ©


PESTVOGELS

Pestvogel
Bombycilla garrulus

FR Jaseur boréal

EN Waxwing

DE Seidenschwanz

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Vlucht is spreeuwachtig
 2. Zelfs van ver is kortere snavel dan Spreeuw opvallend

© Gert Vandezande (zitfoto’s) – Clive Mckay (a), Paul Meredith (b), Erik Sanders (c), Lars Buckx (d), Paul Meredith (e), Tom Slegers (f), Tom Slegers (g) & Fred Klootwijk (h) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Actieve trekroep is zacht rinkelend ‘sirrr’, niet ver dragend (2de geluid)

0:09
Hans Matheve CC-BY-NC-ND

0:12
Albert Lastukhin CC-BY-NC-SA


LIJSTERS

Merel
Turdus merula

FR Merle noir

EN Blackbird

DE Amsel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Vrij ronde korte vleugels, langere staart
 2. Slechtste vlieger onder de lijsters

© Karel Van Rompaey & Koos Werther (zitfoto’s) – Alex Bos (a), Adri Clements (b), Jan Erik Kikkert (c), Ran Schols (d), Eduard Opperman (e) & Ran Schols (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsieh’

0:08
Frank Holzapfel CC-BY-NC-ND

0:14
Eetu Paljakka CC-BY-NC-SA

0:35
Stuart Fisher CC-BY-NC-ND


Beflijster
Turdus torquatus

FR Merle à plastron

EN Ring ouzel

DE Ringdrossel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte tot lichte halve maan op keel en borst (in najaar soms nauwelijks zichtbaar)
 2. Vleugels lijken van onderuit “doorzichtig”; in vlucht veel lichter dan bij Merel
 3. Langere, smallere vleugels dan Merel
 4. Rechtlijnigere vlucht. Behendigere vlieger dan Merel. Vlucht vergelijkbaar met Kramsvogel, maar dan strakker

© Philippe Dehérand & Herman Blockx (zitfoto’s) – Gert Vandezande (a), Jako Walhout (b), Ran Schols (c), Jan Aalders (d), Joey Braat (e), Adri Clements (f), Eddy Vaes (g) & Jeroen Breidenbach (h) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Een vettig spreeuwachtig ‘wrets’  en een hard ’tak tak’  (vgl. oude schrijfmachine)

0:29
julien Rochefort CC-BY-NC-SA

0:02
Toon Jansen CC-BY-NC-SA

0:04
Sander Bot CC-BY-NC-ND


Zanglijster
Turdus philomelos

FR Grive musicienne

EN Song thrush

DE Singdrossel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Geen opvallende koptekening
 2. Oranjeachtige ondervleugeldekveren
 3. Snelle vlucht
 4. Vliegt nooit in compacte groepjes zoals Koperwiek
 5. Vaak in kleine, losse groepen, soms vrij ver uit mekaar

© Hans Niekus & Ellen de Lange (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Ran Schols (b), Ran Schols (c), Ran Schols (d), Ran Schols (e) & Marcel Klootwijk (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Kort ‘tsik’

0:02
Peter Boesman CC-BY-NC-ND

0:09
Jelmer Poelstra CC-BY-NC-ND

0:06
Joost van Bruggen CC-BY-NC-SA


Grote Lijster
Turdus viscivorus

FR Grive draine

EN Mistle thrush

DE Misteldrossel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte ondervleugeldekveren zoals bij Kramsvogel
 2. Eenkleurige bruine boven- en onderkant
 3. Lijster met langste vleugels; vogel lijkt slanker
 4. Rechte ruglijn
 5. Zeer rustige, doelgerichte, bijna duifachtige vlucht

© Maarten Hotting & Frank Bos (zitfoto’s) – Leo janssen (a), Aat Schaftenaar (b), Ran Schols (c), Arjan Boele (d), Luuk Belgers (e) & Thea van Gogh (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Ratel ‘terrrr’

0:05
Jeroen Veeken ©

0:02
Uku Paal CC-BY-NC-SA

0:10
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA


Koperwiek
Turdus iliacus

FR Grive mauvis

EN Redwing

DE Rotdrossel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Opvallende koptekening
 2. Roodbruine ondervleugeldekveren en flanken
 3. Spitsere vleugels dan Zanglijster
 4. Vaak ‘s nachts te horen
 5. Vliegt in compactere groepen dan Zanglijster. Soms gemengde groepen met Kramsvogels

© Jan Hendriks & Ronald Bontrop (zitfoto’s) – Eddy Vaes (a), Arjan Boele (b), Eduard Opperman (c), Joachim Pintens (d), Sjaak Schilperoort (e) & Eddy Scheinpflug (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Schril wat rollend gerekt ‘tsrrie’, soms kort ‘gak’

0:13
Maarten Sluijter CC-BY-NC-SA

0:05
Sander Bot CC-BY-NC-SA


Kramsvogel
Turdus pilaris

FR Grive litorne

EN Fieldfare

DE Wacholderdrossel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte ondervleugeldekveren
 2. Bultiger dan de Grote Lijster
 3. Licht-donker contrasten op buik en rug
 4. In losse groepen soms samen met Koperwieken
 5. Na ongeveer 3-5 vleugelslagen volgt een pauze – Vliegt slechter dan Grote Lijster

© Lars Buckx & Pieterbj van den Berg (zitfoto’s) – Arjan Boele (a), Ran Schols (b), Ran Schols (c), Joachim Pintens (d) & Ran Schols (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsjak-tsjak’ doorspekt met ‘gieh’

0:36
Matthias Feuersenger CC-BY-NC-SA

0:12
Dick Groenendijk CC-BY-NC-ND

0:27
Alan Dalton CC-BY-NC-ND


MEZEN

Zwarte Mees
Periparus ater

FR Mésange noire

EN Coal tit

DE Tannenmeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Ongeproportioneerd dikkoppig en met korte staart
 2. Lijkt vanop afstand op een “bolletje”
 3. Heeft 2 witte vleugelstrepen (1 van toppen van grote dekveren en 1 door ‘kralen’ op middelste dekveren)

© Herman Blockx & Karel Van Rompaey (zitfoto’s) – Joey Braat (a), Reiniers Smabers (b), Arjan Boele (c), Ran Schols (d), Arjan Boele (e) & Adri Clements (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving

0:10
Albert Lastukhin CC-BY-NC-SA

0:09
Jeroen Veeken ©

0:46
Jochen Völlm CC-BY-NC-SA


Koolmees
Parus major

FR Mésange charbonnière

EN Great tit

DE Kohlmeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte vleugelstreep
 2. Grote witte wangen
 3. Zwarte onderbroken streep op onderzijde (stropdas)
 4. Vliegt veel beter, krachtiger dan andere mezensoorten
 5. Langere staart tegenover Pimpel- en Zwarte Mees

© Karel Van Rompaey & Jo De Pauw (zitfoto’s) – Arjan Boele (a), Alex bos (b), Eduard Opperman (c), Eduard Opperman (d) & Ran Schols (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘ti ti ti tuuh’

0:10
Hemprich,M. CC-BY-NC-SA

0:12
Matthias Feuersenger CC-BY-NC-SA

0:20
Herman van der Meer CC-BY-NC-SA


Pimpelmees
Cyanistes caeruleus

FR Mésange bleue

EN Blue tit

DE Blaumeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Kleine mees met kleine ronde kop, lijkt halsloos
 2. Veel minder behendige vlieger dan Koolmees. Vliegwijze vergelijkbaar met Zwarte Mees (weinig vordering makend)
 3. Staartlengte tussen Kool- en Zwarte Mees in

© Herman Blockx & Jo De Pauw (zitfoto’s) – Peter Wijnsouw (a), Ran Schols (b), Eduard Opperman (c), Eduard Opperman (d) & Arjan Boele (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tsit’, ’tsih’, ‘siht’, bij het invallen ’tsitsididät’

0:05
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:24
Albert Lastukhin CC-BY-NC-SA


Staartmees
Aegithalos caudatus

FR Mésange à longue queue

EN Long-tailed tit

DE Schwanzmeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Zeer kleine, bolle mees met lange staart
 2. Staart helft van totale lichaamslengte

© Dieder Plu & Steven Van den Bussche (zitfoto’s) – Arjan Boele (a), Alex Bos (b), Arjan Boele (c), Arjan Boele (d) & Adri Clements (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving

0:35
Yoann Blanchon CC-BY-NC-SA

0:28
Frank Holzapfel CC-BY-NC-ND

0:12
Frank Holzapfel CC-BY-NC-ND


Buidelmees
Remiz pendulinus

FR Rémiz penduline

EN Penduline tit

DE Beutelmeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Korte staart.
 2. Gezichtsmasker, gedurende de trektijd ook bij de meeste jonge vogels al ontwikkeld.
 3. Vlucht licht en enigszins springerig

© Herman Blockx & Kees Dekker (zitfoto’s) – Adri Clements (a), Yves Hoebeke (b), Merijn Loeve (c), Yves Hoebeke (d), Tomi Muukkonen – www-birdphoto.fi (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Kenmerkende hoge, langgerekte ‘tsiiih’, ijl wat dalend (meer dalend met langere uitloper dan Rietgors)

0:15
Jelmer Poelstra CC-BY-NC-ND

0:13
Matthias Hemprich CC-BY-NC-SA

0:07
Jan Severeyns CC-BY-NC-SA


Baardmannetje
Panurus biarmicus

FR Panure à moustache

EN Bearded tit

DE Bartmeise

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Kleine mees met lange staart die nagenoeg helft van totale lengte uitmaakt
 2. Bij mannetje opvallende zwarte snor en zwarte vlek op onderstaartdekveren
 3. Zwarte en witte lijnen op schouders en vleugels
 4. Vlucht met snelle vleugelslagen en soms afhangende staart
 5. Groepen op trek vaak in karakteristieke bolformatie

© Herman Blockx (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Ken Lossy (b), Hans Gebuis (c), Eduard Opperman (d), Gert Flies (e) & Karel Hoogteyling (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Explosief ‘dzing dzing’

0:31
Rob van Bemmelen CC-BY-NC-ND

0:10
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA

0:03
Uku Paal CC-BY-NC-SA


SPREEUWEN

Spreeuw
Sturnus vulgaris

FR Étourneau sansonnet

EN Starling

DE Star

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Kenmerkend silhouet met nogal spitse vleugels en korte staart
 2. Afgezien van de onopvallende vlekking in het adulte kleed: éénkleurig. Onvolwassen tot in de vroege herfst nog meer of minder bruin
 3. Snelle, rechtlijnige vlucht
 4. Vaak in grote groepen doortrekkend

© Dieder Plu & Karel Van Rompaey (zitfoto’s) – Arjan Boele (a), Ran Schols (b), Eddy Vaes (c), Arjan Boele (d), Aat Schaftenaar (e), Arjan Boele (f) & Eduard Opperman (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Groepen trekken meestal stom, de zachte roepjes zijn vaak van minder belang dan het vaak vrij luide vleugelgeruis van grote groepen

HEGGENMUSSEN

Heggenmus
Prunella modularis

FR Accenteur mouchet

EN Dunnock

DE Heckenbraunelle

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Gele snavelbasis
 2. Eenkleurig, zonder contrasten
 3. Vlucht is onbeholpen met vaak richtingsveranderingen

© Wilbert Koch & bernard dekimpe (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Adri Clements (b), Ran Schols (c), Ran Schols (d), Ran Schols (e), Ran Schols (f) & Ran Schols (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Zeer fijn trillertje

0:21
julien Rochefort CC-BY-NC-SA

0:03
Lars Buckx CC-BY-NC-ND


MUSSEN

Huismus
Passer domesticus

FR Moineau domestique

EN House sparrow

DE Haussperling

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Uitgekleurde mannetjes met duidelijke vleugelspiegel, witte wangen en grote zwarte keelvlek
 2. Vrouwtjes en jonge vogels in vlucht zonder opvallende kenmerken
 3. Vertoont weinig trekgedrag
 4. Vlucht zwaar, maar wel krachtig en doelgericht, waarbij snelle vleugelslagen afgewisseld worden door korte momenten waarop de vleugels stilgehouden worden, waardoor de soort steeds een beetje naar beneden lijkt te vallen, waarna ze met enkele krachtige vleugelslagen zichzelf terug de hoogte in stuwt.

© Tom Didden & Herman Blockx (zitfoto’s) – Ran Schols (a), Jurrien van Deijk (b), Sjaak Schilperoort (c), Alistair Shuttleworth (d), Ran Schols (f) & Eduard Opperman (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Zowel gedempt als luid ’tschuip’ en ’tschia’, met de klemtoon op de eerste lettergreep.

0:06
guus van duin CC-BY-NC-ND

0:31
Henk-Jan van der Kolk CC-BY-NC-ND


Ringmus
Passer montanus

FR Moineau friquet

EN Tree sparrow

DE Feldsperling

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Minder wit in de vleugel dan het mannetje van Huismus
 2. Contrastrijke koptekening, kleine zwarte keelvlek
 3. Zwarte komma op witte wang
 4. Rechtlijnige, snelle vlucht
 5. Vaak in compacte, bolvormige groepjes

© Marnix Vyncke & Vincent van der Spek (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Arjan Boele (b), Eduard Opperman (c), Eduard Opperman (d) & Julian Bosch (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘tchet tchet’ ’tet tet‘, iets helderder dan Huismus

0:14
Maarten Sluijter ©

0:08
Peter Boesman CC-BY-NC-ND


VINKEN

Vink
Fringilla coelebs

FR Pinson des arbres

EN Chaffinch

DE Buchfink

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte vleugelspiegel
 2. Staart recht afgesneden of amper ingekeept
 3. Talrijkste dagtrekker
 4. Vlucht licht golvend, maar doelgericht. Groepjes vliegen vaak in een breed front. Veel ruimte tussen de individuele vogels
 5. Vliegt vaak in losse en gemengde groepen met Keep

© Herman Blockx & Joachim Pintens (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Eduard Opperman (b), Eduard Opperman (c), Eduard Opperman (d), Eduard Opperman (e), Eduard Opperman (f) & Ran Schols (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Een zacht ‘jup-jup’ en af en toe ‘fink’

0:18
Jelmer Poelstra CC-BY-NC-SA

0:07
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:11
Matthias Koster ©


Keep
Fringilla montifringilla

FR Pinson du Nord

EN Brambling

DE Bergfink

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Oranje schouders en kleinere witte schilden dan Vink
 2. Witte stuit
 3. Contrastrijk witte buik, afgegrensde donkere borst
 4. Diepe staartvork
 5. Vliegt vaak in gemengde groepen met Vink; sneller vliegend dan Vink en compacter als ze in zuivere groep vliegen

© Bob Belterman & Henk Haans (zitfoto’s) – Jacob Jorritsma (a), Patrick Van Laethem (b), Aat Schaftenaar (c), Ran Schols (d), Adri Clements (e), Joachim Pintens (f) & Eduard Opperman (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving ‘djup-djup’ harder en scherper dan Vink, af en toe een nasaal ‘kweip’

0:08
Alan Dalton CC-BY-NC-ND

0:13
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:16
Jeroen Veeken ©


Kneu
Linaria cannabina

FR Linotte mélodieuse

EN Linnet

DE Bluthänfling

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Witte slagpenzomen
 2. Contrastloos – warme bruinachtige onderkant
 3. Kleiner dan Vink – vliegend in compacte beweeglijke groepjes, “stuitert” door het landschap
 4. Snelle vlucht

© René van Rossum & Herwig Wils (zitfoto’s) – Frank Neijts (a), Eddy Vaes (b) & Joachim Pintens (c) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Wat nasaal droog roepje ‘kliwit’

0:04
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:19
Jeroen Veeken ©


Groenling
Chloris chloris

FR Verdier d’Europe

EN Greenfinch

DE Grünfink

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Diepgevorkte, eerder korte staart
 2. Geelachtige tot gele handpennen en staartwortel
 3. Geeft vaak plompe, dikke indruk

© Richard Ubels & Frank Wynen (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Eduard Opperman (b), René van Rossum (c), René van Rossum (d), René van Rossum (e) & René van Rossum (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Vrij zwaar ‘jup-jup’ of ’tsjururup’

0:34
Jarek Matusiak CC-BY-NC-ND

0:32
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA


Sijs
Spinus spinus

FR Tarin des aulnes

EN Siskin

DE Erlenzeisig

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Duidelijk gevorkte staart, kortere staart dan Kneu
 2. Door langere snavel niet zo’n rondkoppige indruk als Europese Kanarie
 3. Klein

© Gert Vandezande (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Adri Clements (b), Alex bos (c), Alex Bos (d), Ruud Bouwman (e), Eduard Opperman (f) & Eduard Opperman (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Dubbel fluitend roepje; twee types (dalend en stijgend)

0:19
Herman van der Meer CC-BY-NC-ND

0:09
Jan-Kees Bossenbroek CC-BY-NC-ND

0:08
Piotr Szczypinski CC-BY-NC-ND


Europese Kanarie
Serinus serinus

FR Serin cini

EN Serin

DE Girlitz

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Klein, zeer korte snavel en ronde kop
 2. Korte, diep gevorkte staart
 3. Gele stuit
 4. Vliegt solitair of in kleine losse groepjes

© J-Schwiebbe & Marcel Klootwijk (zitfoto’s) – Toy Janssen (a), Joachim Pintens (b), Lars Buckx (c), Ran Schols (d), Thomas Luiten (e), Fouarge Jules (f) & Reiniers Smabers (g) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Zilveren triller

0:12
Jordi Calvet CC-BY-NC-SA

0:16
Thijs Fijen CC-BY-NC-SA

0:08
Dries Van de Loock CC-BY-NC-SA


Barmsijs
Acanthis flammea

FR Sizerin flammé

EN Redpoll

DE Birkenzeisig

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Kneuachtige vlucht
 2. Kleine, gele, spitse, vinksnavel
 3. Verhoudingsgewijs dik buikje dat nogal abrupt overloopt in een lang, slank staartje
 4. Donker voorhoofd, rode kruin en zwarte bef
 5. Diepgevorkte staart
 6. Lichte vleugelstrepen

© Dieder Plu & Gert Vandezande (zitfoto’s) – Alex Bos (a), Adri Clements (b), Thomas Luiten (c), René van Rossum (d), Alex Bos (e) & Aat Schaftenaar (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Een hard repetitief ’tchet tchet tchet’ en opvallend ‘puwiet’

0:10
Piotr Szczypinski CC-BY-NC-ND

0:11
Matthias Hemprich CC-BY-NC-SA

0:21
Stuart Fisher CC-BY-NC-ND


Putter
Carduelis carduelis

FR Chardonneret élégant

EN Goldfinch

DE Stieglitz

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Grote gele vleugelbanden, sterk contrasterend met diepzwarte bovenvleugels
 2. Volwassen vogels met rood aangezicht, jonge vogels met bruinachtige kop
 3. Putters trekken volop roepend in beweeglijke en dichte groepjes

© Ruurd Boonstra & Otte Zijlstra (zitfoto’s) – Aat Schaftenaar (a), Tim Jones (b), Ger de Hoog (c), Joachim Pintens (d), Arjan Boele (e) & Arjan Boele (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Vrolijk melodieus kwetterend ‘tikkeliet’

0:16
Matthias Feuersenger CC-BY-NC-SA

0:12
Jarek Matusiak CC-BY-NC-SA

0:20
René Oving ©


Appelvink
Coccothraustes coccothraustes

FR Gros-bec casse-noyaux

EN Hawfinch

DE Kernbeißer

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Grote vink met kenmerkende proporties: zeer grote driehoekige snavel, grote kop en dikke hals, maar korte staart.
 2. Handpennen met haakvormige uiteinden
 3. Opvallende witte vleugeltekening (band)
 4. Opvallende witte eindband op bovenzijde van staart
 5. Volwassen vogels met zwarte keelvlek

© J.Schwiebbe & Gert Vandezande (zitfoto’s) – Fred Visscher (a), Arjan Boele (b), Ran Schols (c), Aat Schaftenaar (d), René van Rossum (e) & René van Rossum (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Kort ‘ptsik’  en een zwak ‘zrrri’

1:03
Jeroen Veeken ©

0:10
Jeroen Veeken ©

0:09
René Oving ©


Kruisbek
Loxia curvirostra

FR Bec-croisé des sapins

EN Crossbill

DE Fichtenkreuzschnabel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Staart kort en diep gevorkt
 2. Op afstand goed herkenbare kruissnavel, maakt daardoor de indruk een langere kop te hebben dan Appelvink en de Groenling
 3. Wat groter dan Vink
 4. Snelle rechtlijnige vlucht

© Frank Neijts & Johan Buckens (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Hans Van Zummeren (b), Arjan Boele (c), Ran Schols (d), Ran Schols (e) & Ran Schols (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Krachtig ‘kip kip’. Er bestaan heel wat types roepjes (Type C, Type X …) – meer info via deze en deze link

0:30 – type C
Timo Roeke CC-BY-NC-SA

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

0:12 – type A
Birds In Flight CC-BY-NC-ND

0:11 – type D
Frank Holzapfel CC-BY-NC-ND


Goudvink
Pyrrhula pyrrhula

FR Bouvreuil pivoine

EN Bullfinch

DE Gimpel

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Propperige snavel – zwarte kruin en gezicht
 2. Stierennek – halsloos
 3. Witte stuit en witte anaalstreek
 4. Brede witte vleugelstreep
 5. Plomp – vliegt langzamer dan alle ander vinkachtigen in losse groepen
 6. De Noordse Goudvink (ondersoort) kan een typische “teuterroep” hebben. Is zwaarder en groter, heeft een levendigere roze kleur en is lichter grijzig op de rug dan de Goudvink

© Wils Herwig & Robin Vermylen (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Arjen van Gilst (b), Aat Schaftenaar (c), Maarten Sluijter (d), Roely Bos (e), René van Rossum (f) & Leo Janssen (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Een zacht klagend fluitje

0:27
Jeroen Veeken ©

0:18
Matthias Feuersenger CC-BY-NC-SA

0:09 – “Teuter”goudvink
Albert Lastukhin CC-BY-NC-SA


GORZEN

Rietgors
Emberiza schoeniclus

FR Bruant des roseaux

EN Reed bunting

DE Rohrammer

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Rondere kop en langere staart met zeer smalle basis ivgm Gras-, Oever- en Waterpieper
 2. De fladderende nerveuze vlucht maakt de indruk van een aaneenrijging van onregelmatig horizontale en verticale zigzagbewegingen

© Alex Bos & Peter Vercruijsse (zitfoto’s) – René van Rossum (a), René van Rossum (b), Arjan Boele (c), René van Rossum (d), René van Rossum (e), Peter Wijnsouw (f), René van Rossum (g), René van Rossum (h), René van Rossum (i), René van Rossum (j) & Kees de Leeuw (k) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Vaak ‘dsche’, soms ook dalend ’tsieh’

0:08
Gerard Kenter CC-BY-NC-ND

0:01
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:10
Lars Buckx CC-BY-NC-ND


Geelgors
Emberiza citrinella

FR Bruant jaune

EN Yellowhammer

DE Goldammer

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Veel wit op staartzijden
 2. Relatief lange staart; staart smal, vooral aan de wortel
 3. Vlucht met lange golven en enigszins rukkende bewegingen

© Frank Neijts & Jo De Pauw (zitfoto’s) – Christiane Moulu (a), Eddy Vaes (b), Ruud Bouwman (c), Eddy Vaes (d), Ran Schols (e), Nico de Vries (f), Ran Schols (g) & Ran Schols (h) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Reeks korte tikjes of een onzuiver ‘dschei’

0:09
Jorick van de Westeringh CC-BY-NC-ND

0:12
Lars Buckx CC-BY-NC-ND

0:05
Remco Jousma CC-BY-NC-ND


Ortolaan
Emberiza hortulana

FR Bruant ortolan

EN Ortolan bunting

DE Ortolan

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Betere vlieger dan de andere gorzen
 2. Vliegsnelheid en golfvlucht vergelijkbaar met Boompieper

© Marc Herremans & Frank Neijts (zitfoto’s) – George Tanis (a), Lars Buckx (b), Hilbran Verstraete (c), Hilbran Verstraete (d), Carel van der Zanden (e) & Aat Schaftenaar (f) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving De verschillende roepjes zijn uitvoerig beschreven op deze pagina.

0:18
Eddy Scheinpflug CC-BY-NC-SA

0:01
Dick Groenendijk CC-BY-NC-ND

0:22 – min. 3 vogels samen
Tom Wulf CC-BY-NC-SA


IJsgors
Calcarius lapponicus

FR Bruant lapon

EN Lapland bunting

DE Spornammer

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Vleugels lang en smal – leeuwerikachtige vorm met lange buitenste handpen
 2. Vliegt soms samen met Veldleeuweriken

© Johannes Lundberg & Johan Buckens (zitfoto’s) – Eduard Opperman (a), Pim Lemmers (b), Leo de Ree (c), Joachim Pintens (d) & Alex Bos (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Vaak droge ratel. Soms een ‘ptjuw’-roepje.

0:09
Sjaak Schilperoort ©

0:16
Bart Gras ©

0:18
Thijs Fijen CC-BY-NC-SA


Sneeuwgors
Plectrophenax nivalis

FR Bruant des neiges

EN Snow Bunting

DE Schneeammer

Talrijkheid op trek

Doortrekpatroon (data Trektellen.org)

Visuele kenmerken
 1. Groot wit veld op binnenvleugel
 2. Opvallend witte staartbasis en staartzijden

© Rik Clicque & Herman Blockx (zitfoto’s) – O-J-Goreng (a), Jeroen Veeken (b), Roely Bos (c), Yvonne van der Maat (d) & Kees van Rij (e) (vluchtfoto’s). Meer foto’s.

Geluidsomschrijving Kuifmeesachtige droge triller

0:07
Herman van Oosten CC-BY-NC-ND

0:24
Alan Dalton CC-BY-NC-ND

0:03
Timo Roeke CC-BY-NC-SA