Big Day 2018 - webbanner - kopie


Op zaterdag 5 mei 2018 om 22u gaat de elfde editie van de Big Day van start, een jaarlijks initiatief van de Natuurstudiegroep Dijleland waarbij we op 24u tijd zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te spotten in het Dijleland. De Big Day is een dag waar vele vogelaars uit de streek jaarlijks naar uitkijken. Met de Big Day willen we ook de enorme vogelrijkdom van de streek benadrukken en de verdiensten van de terreinbeherende organisaties in de verf zetten. De veelheid aan soorten hebben wij immers te danken aan de jarenlang inzet van de vele vrijwilligers van de verschillende Natuurpunt-afdelingen en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, alsook het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Dijleland.

Verbreken we het record?

Tot en met 2015 streden verschillende teams tegen elkaar om het hoogste teamtotaal. Sinds 2016 werkt iedereen samen om een zo groot mogelijk gezamenlijk teamtotaal te bereiken. Met succes, want met een fenomenale 132 soorten in 2016 werd het vorige record aan diggelen geslagen. In 2017 werden in totaal 128 soorten waargenomen en bleef het record overeind. Enkele leuke soorten van de editie 2017: Smelleken, Geoorde fuut, Snor, Grauwe vliegenvanger, Pijlstaart, Ooievaar, Visarend, Grauwe Kiekendief, Zwarte Ruiter, Raaf, Noordse Kwikstaart en meer dan 10 verschillende Zwarte wouwen!

Iedereen kan meedoen op zijn/haar manier

Al wie vertrouwd is met het determineren van vogels moedigen we aan om haar of zijn steentje bij te dragen. Wie weet spot jij die ene Watersnip, Kerkuil of Middelste bonte specht die ons al de hele dag ontglipt! Ook fotografen die de dag en bijhorende vogelsoorten willen vereeuwigen, zijn van harte welkom.

Deelname is volledig vrij, zolang het reglement gevolgd wordt (zie hieronder). Elke manier van verplaatsing is toegelaten (hoewel we niet-gemotoriseerde opties verkiezen). Deelname kan individueel of in teamverband. Kort voor de Big Day zal aan de reeds ingeschreven deelnemers de mogelijkheid geboden worden om in contact te komen en teams te vormen (volledig optioneel).

Wie geen grondige kennis van vogeldeterminatie heeft, moedigen we ook aan om tijdens de Big Day een stap in de natuur te zetten. Breng bijvoorbeeld een bezoekje aan het Grootbroek in Sint-Agatha-Rode, de vijvers van Oud-Heverlee of de trektelpost op het plateau van Leefdaal, waar veel kans is dat u een of meerdere vogelaars ontmoet die u wegwijs zullen hepen. Gedreven geïnteresseerden en beginnelingen kunnen uiteraard ook aansluiten bij een veldteam gedurende (een deel van) de dag. Een uitgelezen kans om de streek en haar vogels beter te leren kennen. Indien je graag op deze manier deelneemt, schrijf je je dan hieronder in en geef aan dat je wenst aan te sluiten bij iemand anders en welke zone van het zoekgebied uw voorkeur geniet. We doen ons best om iets te regelen.

Strategische bijeenkomst en communicatie

Op zaterdagavond 5 mei, net voor de start, gaat een vrijblijvende strategische bijeenkomst door vanaf 21u15 op een van de zitplaatsen langs Parking Speelberg in Sint-Joris-Weert. Hier zullen we ons strijdplan concretiseren om de 24u optimaal te benutten. Kort voor 22u splitsen we op en duikt een deel van ons rechtstreeks het bos in voor Houtsnip en Bosuil, de vallei in of op uilentocht. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij een van deze teams. Elders in de regio starten om 22u is uiteraard ook een optie. Elke deelnemer beslist zelf over zijn of haar hoeveelheid nachtrust en vanaf wanneer deze ingaat.

De communicatie tijdens de 24u zelf gebeurt voornamelijk via een WhatsAppgroep (waar deelnemers aan toegevoegd worden). Op de Facebookpagina en mailinglijst van de Natuurstudiegroep zullen regelmatig updates verschijnen.

Zoekgebied

Het zoekgebied beslaat het werkgebied van de Natuurstudiegroep Dijleland. Dit zijn de gemeenten Bertem, Herent, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse, Hoeilaart, Kortenberg, Huldenberg en Tervuren, alsook het deel van het Meerdaalwoud op het grondgebied van Bierbeek. Raadpleeg bij twijfel onderstaand kaartje waarop ons werkingsgebied is weergegeven.

Download de streeplijst

De Big Day-streeplijst is bijzonder handig om in het veld bij te houden welke soorten je al gezien hebt en naar welke soorten nog gezocht moet worden. Download de pdf via deze link en print de streeplijst vervolgens uit.

Hoe doe ik mee?

Op voorhand inschrijven is niet verplicht, maar aangewezen opdat de organisatie een beeld heeft van het aantal deelnemers en hen toegang kan verlenen tot de speciaal ingerichte Whatsappgroep (indien bezit smartphone), die gebruikt zal worden voor vlotte communicatie tussen de verschillende deelnemers in het veld. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Reglement

 • Geldige waarnemingen:
  • Waarnemingen die zich bevinden binnen de grenzen van het zoekgebied. Een Zwarte wouw gezien vanaf Sint-Joris-Weert maar op of boven grondgebied van Nethen is bijvoorbeeld geen geldige waarneming.
  • Waarnemingen binnen de geldige waarnemingsperiode: zaterdag 5 mei 2018 van 22u00 tot zondag 6 mei 2018 klokslag 22u00.
  • Een waarneming is enkel geldig indien deze tot op soortniveau wordt gedetermineerd. Zo is een waarneming van een Kiekendief spec. geen geldige waarneming.
  • Geldige waarnemingen hebben ook betrekking op in het veld herkenbare ondersoorten.
  • Waarnemingen van alle vermoedelijke en zekere ontsnapte of invasieve exoten evenals kruisingen zijn niet geldig.
  • Zowel auditieve als visuele waarnemingen zijn geldig.
  • Een ‘mogelijke’ of ‘waarschijnlijke’ waarneming is geen waarneming. Waarnemingen waarbij de minste twijfel rijst kunnen nooit geldig zijn. Bewijsmateriaal (bvb. foto’s of geluidsopnames) zijn niet vereist, we rekenen hierbij op het erewoord van de veldwaarnemer. Er kan steeds gevraagd worden om een beschrijving van de waarneming indien het gaat om een zeldzame of moeilijk te determineren soort.
  • Waarnemingen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden, liefst onmiddellijk in het veld, tot uiterlijk voor afloop van de Big Day. Waarnemingen kunnen geseind worden via de speciaal ingerichte Whatsappgroep, per mail (nsgdijleland@gmail.com), via de mailinglijst van de Natuurstudiegroep Dijleland, per sms naar een van de bestuursleden van de Natuurstudiegroep Dijleland of door ze correct in te geven op het online waarnemingenportaal www.dijleland.waarnemingen.be.
 • Doelbewuste verstoring van vogels is ten allen tijden verboden, ook niet om een extra soort te kunnen aanvinken of te fotograferen. Tapen (geluid afspelen om vogels te lokken) is eveneens verboden.
 • Deelnemers houden er zich aan om geen ontoegankelijke, kwetsbare of verstoringsgevoelige percelen te betreden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan derden.

Vragen?

Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met de organisatie via nsgdijleland@gmail.com.