Big Day 2017


Op zaterdag 29 april 2017 om 22u gaat de tiende editie van de Big Day van start, een jaarlijks initiatief van de Natuurstudiegroep Dijleland waarbij we op 24u tijd zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te spotten in het Dijleland. De Big Day is uitgegroeid tot 24u vol spanning, meeslepende ervaringen en zuiver plezier, een dag waar vele vogelaars uit de streek jaarlijks naar uitkijken. Met de Big Day willen we ook de enorme vogelrijkdom van de streek benadrukken en de verdiensten van de terreinbeherende organisaties in de verf zetten. De veelheid aan soorten hebben wij immers te danken aan de jarenlang inzet van de vele vrijwilligers van de verschillende Natuurpunt-afdelingen en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, alsook het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Dijleland.

Verbreken we het record?

Sinds vorig jaar is de formule van de Big Day gewijzigd. Terwijl verschillende teams voorheen elk tegen elkaar streden om zoveel mogelijk soorten te spotten, werken alle deelnemers sinds vorig jaar samen om de streek zo goed mogelijk uit te kammen. Dat was niet zonder gevolgen: met een fenomenale 132 waargenomen soorten werd elk vorig record aan diggelen geslagen. Dit jaar doen we ons uiterste best om nóg beter te doen. Een haast onmogelijke opdracht, maar wie weet …

Totaal aantal waargenomen vogelsoorten tijdens de vorige Big Days.
Enkele waargenomen soorten van de editie 2016: Witoogeend, Geoorde fuut, Rode wouw, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief, Porseleinhoen, Regenwulp, Zwarte stern, Velduil, Draaihals, Wielewaal, Beflijster, Nachtegaal …

Iedereen kan meedoen

Al wie enigszins vertrouwd is met het determineren van vogels moedigen we aan om haar of zijn steentje bij te dragen. Wie weet spot jij die ene Watersnip, Kerkuil of Middelste bonte specht die ons al de hele dag ontglipt! Ook fotografen die de dag en bijhorende vogelsoorten willen vereeuwigen, zijn van harte welkom.

Ook wie weinig of niets van vogels af weet nodigen we uit om mee te doen. Tijdens de Big Day zijn meerdere gelegenheden voor het grote publiek of beginnelingen om zelf ook mee te doen en te komen proeven van het vogels kijken:

Nachtvogeltocht in het Meerdaalwoud. Tijdens een wandeling van ongeveer 4 km op de dreven rond het voormalig militair domein proberen we baltsende Houtsnippen, roepende Bosuilen en wie weet nog andere vogelsoorten en zoogdieren waar te nemen … bijvoorbeeld een Nachtzwaluw? Afspraak om 21u50 op zaterdag 29 april aan de parking van de Speelberg in Sint-Joris-Weert (Weertsedreef 22, GPS: 50.805813, 4.663464). Einde voorzien rond 23u15.

Trektellen op het Plateau van Leefdaal.
Tegen eind april – begin mei bereikt de voorjaarstrek haar hoogtepunt. Vele vogelsoorten kunnen dan op hun reis terug vanuit de overwinteringsgebieden naar de broedplaatsen overvliegend waargenomen worden. Bij goede weers- en trekomstandigheden kan dit een waar spektakel opleveren. Op zondag 30 april ben je vanaf zonsopgang welkom op de trektelpost van Leefdaal Plateau om de sfeer op te snuiven. De trektelpost wordt tot minstens ’s middags bemand. Info over de telpost en de bereikbaarheid ervan vind je via deze link.

Begeleid vogels kijken op een van de vogelhotspots van de regio. Een paar échte vogelhotspots in de regio zullen overdag op zondag 30 april vrijwel permanent bemand worden door een of meerdere van onze vogelaars. Op deze plaatsen kunnen op elk moment mooie aantallen van diverse vogelsoorten waargenomen worden, en ze bieden tevens een goede kans op echte zeldzaamheden. Zo bent u welkom in de kijktoren van het Grootbroek in Sint-Agatha-Rode, waar altijd wat te beleven valt (water-, riet- en roofvogels …). Vanaf de parking bij de Leuvensebaan (vlak buiten het centrum van Sint-Agatha-Rode) volg je het linkerknuppelpad langs een slootje. Op het einde van het knuppelpad volg je de brug over de sloot en kom je aan bij de kijktoren. Een andere locatie die vrijwel permanent bemand zal worden is de Zuidelijke vijver van Oud-Heverlee. Deze vijver staat momenteel droog en heeft een enorme aantrekkingskracht op vele soorten steltlopers (o.a. Kleine plevier, Groenpootruiter, Tureluur …) die komen foerageren op het slib dat dagzoomt.

Inschrijven voor deze activiteiten is niet verplicht. Deze activiteiten gaan sowieso door tenzij bij erg slechte weersomstandigheden (regen & wind). Info en vragen: nsgdijleland@gmail.com.

Gedreven geïnteresseerden en beginnelingen kunnen uiteraard actief mee op pad gaan met een van de vele veldteams die voortdurend onderweg zijn. Een uitgelezen kans om de streek en haar vogels beter te leren kennen. Dit kan zowel te voet, te fiets als met de wagen. Indien je graag op deze manier deelneemt, schrijf je je in op de gewone manier (zie hieronder).

Zoekgebied

Het zoekgebied beslaat het werkgebied van de Natuurstudiegroep Dijleland. Dit zijn de gemeenten Bertem, Herent, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse, Hoeilaart, Kortenberg, Huldenberg en Tervuren, alsook het deel van het Meerdaalwoud op het grondgebied van Bierbeek. Raadpleeg bij twijfel onderstaand kaartje waarop ons werkingsgebied is weergegeven.

Download de streeplijst

De Big Day-streeplijst is bijzonder handig om in het veld bij te houden welke soorten je al gezien hebt en naar welke soorten nog gezocht moet worden. Download de pdf via deze link en print de streeplijst vervolgens uit.

Hoe doe ik mee?

Op voorhand inschrijven is niet verplicht, maar aangewezen opdat de organisatie een beeld heeft van het aantal deelnemers en hen toegang kan verlenen tot de speciaal ingerichte Whatsappgroep (indien bezit smartphone), die gebruikt zal worden voor vlotte communicatie tussen de verschillende deelnemers in het veld. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Reglement

 • Geldige waarnemingen:
  • Waarnemingen die zich bevinden binnen de grenzen van het zoekgebied. Een Zwarte wouw gezien vanaf Sint-Joris-Weert maar op of boven grondgebied van Nethen is bijvoorbeeld geen geldige waarneming.
  • Waarnemingen binnen de geldige waarnemingsperiode: zaterdag 29 april 2017 van 22u00 tot zondag 30 april klokslag 22u00.
  • Een waarneming is enkel geldig indien deze tot op soortniveau wordt gedetermineerd. Zo is een waarneming van een Kiekendief spec. geen geldige waarneming.
  • Geldige waarnemingen hebben ook betrekking op in het veld herkenbare ondersoorten.
  • Waarnemingen van alle vermoedelijke en zekere ontsnapte of invasieve exoten evenals kruisingen zijn niet geldig.
  • Zowel auditieve als visuele waarnemingen zijn geldig.
  • Een ‘mogelijke’ of ‘waarschijnlijke’ waarneming is geen waarneming. Waarnemingen waarbij de minste twijfel rijst kunnen nooit geldig zijn. Bewijsmateriaal (bvb. foto’s of geluidsopnames) zijn niet vereist, we rekenen hierbij op het erewoord van de veldwaarnemer. Er kan steeds gevraagd worden om een beschrijving van de waarneming indien het gaat om een zeldzame of moeilijk te determineren soort.
  • Waarnemingen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden, liefst onmiddellijk in het veld, tot uiterlijk voor afloop van de Big Day. Waarnemingen kunnen geseind worden via de speciaal ingerichte Whatsappgroep, per mail (nsgdijleland@gmail.com), via de mailinglijst van de Natuurstudiegroep Dijleland, per sms naar een van de bestuursleden van de Natuurstudiegroep Dijleland of door ze correct in te geven op het online waarnemingenportaal www.dijleland.waarnemingen.be.
 • Doelbewuste verstoring van vogels is ten allen tijden verboden, ook niet om een extra soort te kunnen aanvinken of te fotograferen. Tapen (geluid afspelen om vogels te lokken) is eveneens verboden.
 • Deelnemers houden er zich aan om geen ontoegankelijke, kwetsbare of verstoringsgevoelige percelen te betreden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan derden.